Stryk på Sørlandet

Stryk på Sørlandet er Agders felles satsing for stryke-elever i kulturskolene. Her møter du alle stryk-lærerne og elever fra begge fylkene.

Det arrangeres to seminarer per år, et på høsten og et på våren. Seminarene er en del av tilbudet som stryk-elevene får i sin kulturskole, og de holdes ca. annenhver gang i hvert fylke.

På seminarene er elevene delt inn i 5 ulike orkestre i forhold til nivå og alder. Du avtaler med din stryk-lærer i hvilket orkester du skal delta i, og du kan melde deg på fra du er 6 år.

Stryk på Sørlandets nettside finner du her.