Suzuki-opplæring på fiolin

For de minste barna som vil lære fiolin tilbyr vi suzuki-opplæring i grupper. Suzukimetoden er en måte å lære musikk på som passer spesielt godt for små barn som er nybegynnere på fiolin.

Alle barn kan lære å spille fiolin! Det vi forventer er at det settes av nok tid hjemme til øving - 15.minutter hver dag. Oppmøte sammen med foresatte på Knuden 2 ganger i uka hvor den ene er en samspillstime og den andre en individuell time.

Om suzukimetoden:
“Når du kan snakke kan du begynne å lese!”
Vi lærer å snakke hovedsakelig av våre foreldre og andre i våres hverdag ved å etterligne. Når barnas anstrengelser møtes med ros og oppmuntring, fremmer det læringsprosessen. Den japanske fiolinpedagogen Shinichi Suzuki mente de samme prinsippene kunne overføres til musikkundervisning. Tanken er altså at barn lærer musikk på samme måte som de lærer sitt språk, dvs via øret. Undervisningen konsentrerer seg om å utvikle gehøret. Først når eleven kjenner og behersker et ganske stort repertoar av stykker, introduseres notene.

Her kan du se eksempler på suzuki-opplæring (alle videoene er på engelsk):

Før elevene starter med undervisningen, arrangeres det et 3-ukers introduksjonskurs for foresatte (uten barn). Kurset gjennomføres for at foresatte skal kunne støtte sine barn aktivt som hjelpelærere i øvingen hjemme. Det er viktig at foresatte forstår filosofien og prinsippene rundt metoden før barnet starter med fiolinundervisning av denne typen.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med lærer Gjermund Holter eller avdelingsleder Åse Norevik på e-post: aase.norevik@kristiansand.kommune.no

Aldersgruppe: Fra 6 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærer: Gjermund Holter
Sted: Musikkens hus
Pris: Se priser
Forventninger: Dette tilbudet krever en del oppfølging av foresatte.