Keyboard/Rytmisk piano

Har du lyst å lære å spille keyboard, eller kan du allerede spille litt og vil bli enda bedre?

Dette tilbudet er for de nysgjerrige og lekne som liker musikk innenfor forskjellige stilarter.

Keyboard er det fremste produksjonsverktøyet i dagens musikkverden, og er rettet mot rytmisk musikk som blant annet pop, rock, elektronisk musikk, jazz og blues.

Undervisningen bygger på tradisjonell pianoundervisning, men vektlegger spilleglede. Keyboardundervisningen fokuserer på repertoar, improvisasjon, formidling og komposisjon. Læreren tilpasser undervisningen etter nivå, alder og ambisjoner, og låtene velges ut i fellesskap.

Keyboardistene som har interesse og lyst, kan også søke på kulturskolens bandlinje.

I løpet av skoleåret får du tilbud om å spille på både interne og offentlige konserter, slik at du får vist frem hva du har lært. 

Du vil lære:

  • grunnleggende pianoteknikk
  • notelesing
  • innsikt i keyboardets muligheter
  • ensemblespill
  • besifringsspill
  • akkordlære
  • skalaer
  • improvisasjon
  • grunnleggende musikkteori
  • akkompagnementsspill

Aldersgruppe: I utgangspunktet fra 3. trinn.
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærere: Bård Dahle, Elisabeth Rege, Matti Suni, Åse Bergljot Syvertsen, Martin Andersen, Randi C. P. Birkeland, Jørund Myrmo Schiefloe, Cecilie Halvorsen, Lisa Håland (Permisjon), Thor Magne Vesterhus, Gillian Wilder, Marianne Grødum, Grete Nordstrand
Steder: Musikkens hus, Dvergsnes skole, Hellemyr skole, Sjøstrand skole, Vågsbygd kultursenter, Noden, Søgne gamle prestegård, Langenes skole
Pris: Se priser
Forventninger: Elevene må ha tilgang til eget piano eller keyboard hjemme for å kunne øve og få fremgang mellom timene.