Keyboard/Rytmisk piano

Har du lyst å lære å spille keyboard, eller kan du allerede spille litt og vil bli enda bedre?

Dette tilbudet er for de nysgjerrige og lekne som liker musikk innenfor forskjellige stilarter.

Keyboard er det fremste produksjonsverktøyet i dagens musikkverden, og er rettet mot rytmisk musikk som blant annet pop, rock, elektronisk musikk, jazz og blues.

Undervisningen bygger på tradisjonell pianoundervisning, men vektlegger spilleglede. Keyboardundervisningen fokuserer på repertoar, improvisasjon, formidling og komposisjon. Læreren tilpasser undervisningen etter nivå, alder og ambisjoner, og låtene velges ut i fellesskap.

Keyboardistene som har interesse og lyst, kan også søke på kulturskolens bandlinje.

I løpet av skoleåret får du tilbud om å spille på både interne og offentlige konserter, slik at du får vist frem hva du har lært. 

Du vil lære:

  • grunnleggende pianoteknikk
  • notelesing
  • innsikt i keyboardets muligheter
  • ensemblespill
  • besifringsspill
  • akkordlære
  • skalaer
  • improvisasjon
  • grunnleggende musikkteori
  • akkompagnementsspill

Aldersgruppe: Fra 8 til 20 år
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærere: Martin Andersen, Jørund Myrmo Schiefloe, Cecilie Halvorsen
Steder: Musikkens hus, Vågsbygd kultursenter, Noden, Søgne gamle prestegård
Pris: Se priser
Forventninger: Elevene må ha tilgang til eget piano eller keyboard hjemme for å kunne øve og få fremgang mellom timene.