Piano

Vil du lære å spille piano – kulturskolens mest populære instrument?

Piano er et vakkert og veldig universalt instrument, som klinger godt alene, men som også ofte blir brukt sammen med flere andre instrumenter i både band og orkester.

På kulturskolens pianotimer vil du lære å spille piano med basis i klassisk tradisjon, og undervisningen tilpasses ditt nivå, alder og ambisjoner, slik at du får utvikle deg i ønsket tempo. Vi hjelper deg til å utvikle din musikalske interesse og oppleve gleden ved musikkmestring.

I løpet av skoleåret får du tilbud om å spille på både interne og offentlige konserter, slik at du får vist frem hva du har lært. 

Du vil lære:

  • grunnleggende spilleteknikk
  • notelære/teori
  • gehørspill
  • besifringsspill
  • samspill
  • aktiv lytting
  • akkorder og skalaer
  • improvisjasjon
  • grunnleggende musikkteori

Aldersgruppe: Fra 8 til 20 år. Det kan gjøres unntak dersom det er ledige plasser.
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærere: Elisabeth Rege, Matti Suni, Åse Bergliot Syvertsen, Jørund Myrmo Schiefloe, Cecilie Halvorsen, Marianne Grødum, Elisabeth Bryn, Maija-Liisa Aas
Steder: Musikkens hus, Dvergsnes skole, Sjøstrand skole, Vågsbygd kultursenter, Noden, Søgne gamle prestegård
Pris: Se priser
Forventninger: Elevene må ha tilgang til eget piano eller keyboard hjemme for å kunne øve og få fremgang mellom timene.

Bilder

Video