Ny kulturskolerektor

Tor Egil Vaule Andersen (39) er ny rektor ved Knuden – Kristiansand kulturskole. Han jobber allerede ved skolen som avdelingsleder og tiltrer i sin nye stilling 8. august.

– For noen vil kanskje valget av Tor Egil være overraskende. Han har ikke veldig mange år med erfaring fra kulturskole. Men vi har hatt en omfattende rekrutteringsprosess hvor kandidatene er blitt grundig vurdert opp mot våre krav og kriterier, sier kommunalsjef for kultur og idrett, Stein Tore Sorthe. 

Sorthe slår fast at Andersen er den av søkerne som i størst grad har de kvaliteter og egenskaper som kommunen og Knuden trenger i rektor-rollen.  

–  Jeg ser virkelig fram til å samarbeide med Tor Egil om den videre utviklingen av hele Knudens virksomhet innenfor de nye rammebetingelsene: Nye bygg og lokaler, og et helt nytt strategidokument som bystyret skal vedta i september, sier Sorthe. 

Bred erfaring

Vaule Andersen er i dag leder for kunstavdelingen ved skolen, en stilling han har hatt siden 2019. Før dette var han avdelingsleder ved Samsen kulturhus.

Han har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, i tillegg til fagemner i musikkartistutvikling ved Universitetet i Tromsø, og musikkfag ved Valle videregåande skule, og Skiringssal folkehøyskole.  

Han er oppvokst på Evje hvor han har ti års erfaring som korpsmusikant og kulturskoleelev. Ved siden av jobb er han utøvende artist og låtskriver i Løvlands allé. 

- Kulturskolen vært en stor og viktig del av oppveksten min. Nå ser jeg frem til å starte et nytt skoleår som rektor på Knuden, sier Vaule Andersen.  

Spennende fremover

Han løfter frem flotte lokaler på Sygna og Sjølystveien, og at skolen i 2023 får flytte inn i nye lokaler på Søgne skole -og idrettssenter. 

- Det ligger virkelig til rette for de beste rammer for både undervisning, konserter, utstillinger og forestillinger sammen med elevene våre, sier Vaule Andersen.  

- I årene som kommer tror jeg vi vil se en stor samfunnsutvikling innenfor miljø og bærekraft, samskaping, mangfold og en kanskje enda raskere endring i barne- og ungdomskulturen, sier han og peker på at kulturskolen kan ha en viktig rolle i å møte denne utviklingen.