Eirin Syvertsen

Musikklærer

938 83 625
E-post

Underviser i:
Tilrettelagt musikkundervisning

Utdanning:
  • Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk, Universitetet i Agder
  • PPU, Universitetet i Agder
  • Bachelor i musikk, Ansgar Høyskole

Kort om meg:

Det å jobbe med musikk og det å kunne skape noe sammen med andre mennesker, uansett hvilke forutsetninger elevene har, er utrolig spennende og givende. I undervisningen legger jeg stor vekt på at elevene skal oppleve mestring og at kulturskolen skal være et trygt sted å være. Undervisningen blir lagt opp ut fra den enkelte elevs premisser, forutsetninger og evner, og det benyttes ulike instrumenter som blant annet rytmeinstrumenter, klangstaver, slagverk og keyboard. Jeg er stor tilhenger av det alternative notasjonssystemet som er basert på farger og tall og bruker dette systemet i mye av undervisningen.  Mitt instrument er piano, noe jeg sammen med sang, også bruker som verktøy sammen med elevene.


Referanser/prosjekter:
  • Faglig leder i Sound of Happiness Kompetansesenter https://www.soh.no/
  • Sound of Happiness festivaler, konserter, spilleoppdrag
  • Sound of Happiness 30 års jubileumsforestilling
  • Musikklærer Kvadraturen skolesenter, tilrettelagt avdeling Hverdagslivstrening
  • Pianist Søgne Bygdekor
  • Kristiansand Kulturrullator