Jørgen Wennesland

Gitar- og bandlærer

481 01 143
E-post

Underviser i:
Tverrfløyte | Band | Gitar og el-gitar

Utdanning:
  • Master i fløyte og gitar (UiA)

Kort om meg:

Jeg har spilt både klassisk og rock, og spiller for tiden i tre ulike band. I undervisningen legger jeg først og fremst vekt på trivsel. Elevene skal få et opplegg som er tilpasset deres evne og arbeidsvilje. Jeg underviser gjerne to og to elever sammen, og prøver å få til samspill med flere instrumenter.