Laurence M.

Dansepedagog

38 14 87 30
E-post

Underviser i:
Showjazz | Klassisk ballett 1-2 | Barnedans

Utdanning:
  • BA Scenekunst og koreografiske studier, moderne og samtidsdansfordypning (Universitetet Paris VIII)  
  • Dans med pedagogikk, jazzdansfordypning (Norges Dansehøyskole)
  • MA i Dansevitenskap (NTNU)

Kort om meg:

Jeg kom til Sørlandet i 2002 og har siden den gang jobbet både med IT (ingeniør), musikk, og dans, både i Norge og internasjonalt.
I Kristiansand har jeg blant annet samarbeidet med musikere og opptrådt på Kilden, på Kunsthallen, i utendørsforestillinger og på mindre scener som Vaktbua. Jeg er yrkesaktiv dansekunstner, noe som er et viktig premiss for bærekraftig undervisning og fagfornyelse.

I undervisningen er jeg svært opptatt av at barna og ungdommene får utfolde seg kreativt, får teknisk fremgang og blir selvstendige. Konstruktiv bevegelseslære utfra egne kroppslige forutsetninger, grunnleggende musikalsk opplæring og kreative metoder er derfor viktige grunnmurer i undervisningen min. Jeg ønsker også å fremme deres sosiale utvikling i trygge rammer og verdsetter derfor situasjoner hvor de skal få mulighet til dette gjennom ulike danseprosjekter.