Stian Balducci

Lærer i elektronisk musikk - Laptop

938 00 247
E-post

Underviser i:
Elektronisk musikk – Laptop

Utdanning:
  • Master, Elektronisk musikk, UiA
  • Live Electronics, NMH

Kort om meg:

Jeg underviser i elektronisk musikk med Ableton Live som instrument og verktøy. Elevenes interesseområder former i stor grad hvorvidt vi fokuserer på live eller produsert musikk. Sjangermessig arbeider vi rytmisk innenfor en vid populærmusikalsk tradisjon. 

En av de viktigste delene av å jobbe med elektronisk musikk er lydhørheten man som produsent og utøver utvikler ovenfor sound som musikalsk parameter. Elevene får dermed oppgaver som utfordrer evnen til å skape klanglige sammenhengende verker. Vi jobber stort sett med elevenes egne musikk. 

Utover arbeidet som lærer i elektronisk musikk ved Knuden og UiA, arbeider jeg som utøvende musiker og musikkprodusent med ett bein i klubbmusikk og ett bein i utvidet jazz og dens mange farger og fasonger.