Friplass

Kulturskolen ønsker at alle barn som drømmer om å gå på kulturskolen skal ha mulighet til det. Vi tilbyr derfor friplasser ved de fleste tilbudene.

Kriterier og fremgangsmåte for å søke om friplass ved kulturskolen

Friplass gjelder inntil ett enetimetilbud og ett gruppetilbud per barn. Flere enn en elevplass tildeles kun dersom det er ledig kapasitet.

Hvem kan søke? 

Familier med samlet inntekt lavere enn 316 600 får innvilget friplass.

Hvordan søke? 

For å få innvilget friplass må søknad leveres skriftlig sammen med siste tilgjengelige ligningsattest.

Kristiansand: Søk her.    
Søgne og Songdalen: Når du søker elevplass skriver du inn "Jeg søker friplass" i merknadsfeltet. Du vil deretter bli kontaktet av administrasjonen for nærmere informasjon og dokumentasjon.

Søknadsfrist: 1. august.