Friplass

Kulturskolen ønsker at alle barn som drømmer om å gå på kulturskolen skal ha mulighet til det. Vi tilbyr derfor friplasser ved de fleste tilbudene.

Kriterier og fremgangsmåte for å søke om friplass ved kulturskolen

Friplass gjelder inntil ett enetimetilbud og ett gruppetilbud per barn. 

Hvem kan søke? 

Familier med samlet inntekt lavere enn 316 600 får innvilget friplass.

Hvordan søke? 

For å få innvilget friplass må søknad leveres skriftlig sammen med skatteoppgjøret. Det er foresattes samlet inntekt som legges til grunn.

Søk her    

Søknadsfrist: 1. august.