Sesam

Sesam er et tverrfaglig aktivitetstilbud for barn på 2. trinn i Kristiansand. Det er stort fokus på lek og opplevelser når vi sammen utforsker blant annet musikk, teater, dans og kunst.

På Sesam får elevene oppleve smakebiter av hva kulturskolen har å tilby av uttrykksformer og fag. Barna kommer inn på det stedet som er nærmest der de bor. 

På hvert undervisningssted legges det opp til to eller tre grupper med 16 elever i hver gruppe. Det tas forbehold om reduksjon i antall grupper hvis det ikke er tilstrekkelig antall søkere.

Hver gruppe varer i en time og undervisningen skjer i SFO-tiden eller på ettermiddagen. (SFO og Sesam har ingenting med hverandre å gjøre, bortsett fra at Sesam får undervise på skolen i tiden SFO er åpen og SFO informerer de elevene som deltar når det begynner.) Det er to Sesam-lærere med kunstfaglig bakgrunn som jobber sammen på hvert sted.

Under følger en oversikt over hvilke dager de ulike stedene vil ha sesamundervisning:

Solholmen skole: mandag
Vardåsen skole: tirsdag
Justvik skole: onsdag
Vågsbygd kultursenter: torsdag
Lovisenlund skole: torsdag

Aldersgruppe: 2. trinn
Tid: Mandag til torsdag kl. 14.00–18.00
Lærere: Maija-Liisa Aas, Birgitte Lindebø Skeie , Guttorm Strande Syrrist, Fredrik Jakobsen
Steder: Lovisenlund skole, Solholmen skole, Vågsbygd kultursenter, Vardåsen skole, Justvik skole
Pris: Se pris

Bilder

Video