Sesam

Sesam er et tverrfaglig aktivitetstilbud for barn på 2. trinn - innen musikk, teater, dans og visuell kunst.

På Sesam får elevene oppleve smakebiter av hva kulturskolen har å tilby av uttrykksformer og fag. Gjennom lek og opplevelser kan elevene finne ut om de vil begynne på kulturskolen neste skoleår, og hvilken aktivitet de har lyst til å gå videre med.

Barna kommer inn på det stedet som er nærmest der de bor. Dersom dagen på ditt nærmeste sted ikke passer, kan du legge inn ønsket dag og/eller sted i merknadsfeltet på søknadsskjemaet.

På hvert undervisningssted legges det opp til tre grupper med 15 elever i hver gruppe. Det tas forbehold om reduksjon i antall grupper hvis det ikke er tilstrekkelig antall søkere.

Hver gruppe varer i en time. Den første gruppen starter klokken 15.00, i SFO-tiden. Det er to Sesam-lærere som jobber sammen på hvert sted.

Aldersgruppe: 2. trinn
Tid: Mandag til torsdag kl. 15.00–19.00
Lærere: Maija-Liisa Aas, Fredrik Jakobsen, Birgitte Lindebø Skeie , Guttorm Strande Syrrist
Steder: Solholmen skole, Vardåsen skole, Justvik skole, Lovisenlund skole, Vågsbygd kultursenter
Pris: Se priser

Bilder

Video