Musikk - Talent Sør

Talent Sør er et regionalt fordypningsprogram for spesielt interesserte og motiverte elever i musikk, i aldersgruppen 10-19 år.

Talent Sør har som mål å tilby talentfasiliteter på nasjonalt nivå. Det finnes tre program på Talent Sør, og elevene kan delta på flere program samtidig. Talent Sør er et samarbeid mellom kulturskolene i Agder, Universitetet i Agder, og Senter for talentutvikling Barratt Due.

Lørdagsskolen er for alle elever, alle sjangre, alle instrumenter og alle nivåer (ubegrenset plasser). For mer informasjon om Lørdagsskolen, se her.

TUP er for elever på et viderekomment nivå, alle sjangre og alle instrumenter (12 plasser på hver sjanger). For mer informasjon om TUP, se her.

Mestermøtet er for strykere på alle nivåer og foregår to til tre samlinger i semesteret (10-30 plasser). For mer informasjon om Mestermøtet, se her.

Opptak 2022

Opptaksprøvene for Talent Sør 2022 (Lørdagsskolen og TUP) blir holdt på Kilden teater og konserthus, i Store prøvesal (5. etg) 9.-11. mai, kveldstid. Du får tilsendt tidspunkt for din opptaksprøve på e-post.

Prøvespillet til Mestermøtet foregår digitalt. Vi ber om at du sender inn et videoopptak av deg selv som spiller. Frist er 1. mai.

Under finner du søknadsskjemaene til de ulike programmene: