Musikk

Lørdagsskolen

Lørdagsskolen er kulturskolene i Agders fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk. Cirka 14 lørdager i året samles mellom 40 og 50 elever fra hele Agder til felles undervisning. Programmet er for barn og unge som har stor interesse og arbeidsvilje, og elevene tas opp gjennom prøvespill.

Lørdagsskolen tilbys i tillegg til elevenes ordinær kulturskoleundervisning. For å bli tatt opp på Lørdagsskolen må eleven allerede ha en hovedinstumentlærer. Eleven får 40 minutter individuell undervisning per uke (dobbeltime) på sitt hovedinstrument på sin lokale kulturskole. Undervisningen kan i spesielle tilfeller organiseres på andre måter. 

Tilbudet har som mål å gi elevene ekstra utfordringer og muligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø. Elevene blir også kjent med andre ungdommer med samme interesse.

Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20. I spesielle tilfeller kan alderen fravikes, og strykere kan søke fra det året de fyller 10 år. Lørdagsskolen er et samarbeid med Kilden teater- og konserthus og Arendal kulturhus.

Innhold på lørdagssamlingene:
Undervisningen foregår i hovedsak i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Lærerne er fra Universitetet i Agder, kulturskolene, og Kristiansand Symfoniorkester. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for elevene.

Samspill vektlegges sterkt, og alle elevene er til enhver tid knyttet til et ensemble/gruppe/band. Det blir også gitt undervisning i musikkteori og hørelære som fast del av lørdagene. Det holdes jevnlige huskonserter som gir elevene utøvende erfaring, repertoarkunnskap og god kjennskap til eget og andres instrument. I tillegg holder Lørdagsskolen minst to offentlige konserter i året.

Kostnad
Fra august 2020 er elevavgiften på Lørdagsskolen 1000,- per semester (2000,- per år). Dette inkluderer også fellesmåltider på samlinger og faktureres i oktober og februar. Det kan søkes om stipender for å få dekket hele avgiften til Lørdagsskolen. Dette gjøres til kulturskolen søkeren tilhører (der den mottar sin individuelle undervisning) og tildelingen bestemmes lokalt av den enkelte kulturskole.

Reglement
Lørdagsskolen har følgende forventninger til elever og foreldre/foresatte:

Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Siden Lørdagsskolen i stor grad bygger på samspill, er vi helt avhengige av at alle er tilstede. Dersom det er behov for permisjoner må disse avtales i god tid. Høyt fravær kan føre til at eleven mister elevplassen.

Det er høyere forventninger til hjemmearbeid (øving) enn for ordinære kulturskoleelever, og det er viktig at elevene følges tett opp av foreldre/foresatte

Teoriundervisningen er obligatorisk for alle elevene.

Tilbud som koordineres neste skoleår
Kulturskolene i Agder, UiA og Senter for Talentutvikling Barratt Due har forent krefter og etablert Talent Sør. De tre institusjonenes talentprogram beholder sin egenart, men samarbeider tett og med intensjon om å være et regionalt kraftsenter for unge musikktalenter. Talent Sør har som mål å tilby talentfasiliteter på nasjonalt nivå. Les mer her: UiAs talentprogram TUP, Barratt Dues talentprogram Talent Norge junior 

Søknadsfrist og prøvespill
Lørdagsskolen har søknadsfrist 15. april for skoleåret 2020-21. Prøvespill vil bli avholdt på Kilden teater- og konserthus 25.april 2020. Søk her

Kontaktperson:
Ingunn Olsen Høgetveit
Telefon 909 67 703
Mail: Ingunn.olsen.hogetveit@kristiansand.kommune.no
Talentkoordinator i Agder

Lørdagsskolen er muliggjort gjennom et økonomisk og praktisk samarbeid mellom Knuden – Kristiansand kulturskole, Kilden dialog, Norsk kulturskoleråd – Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kulturskole.

Lærere i talentprogrammet:
Orkester: Adam Grüchot
Klaver: Bård Dahle
Sang: Elin Kulsvehagen
Kammermusikk: Randi Birkeland
Band: Øyvind Nypan
Teori: Fredrik Træland, Ingvild Sæther og Bård Dahle
Talentkoordinator: Ingunn Olsen Høgetveit

Lærere: Bård Dahle, Elin Kulsvehagen, Randi C. P. Birkeland, Øyvind Nypan, Ingunn Olsen Høgetveit