Lørdagsskolen

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk for barn og unge i Agder.   

Lørdagsskolen er et tilbud for barn og unge som har motivasjon og arbeidskapasitet til å fordype seg på sitt instrument. For å bli elev på Lørdagsskolen må man prøvespille.  

Lørdagsskolen er åpent for elever i hele Agder, enten man er elev på en kulturskole, i et korps, i et kor, på musikklinje eller får privatundervisning. Er du usikker på om du skal søke klassisk eller rytmisk, snakk med hovedinstrumentlæreren din og ta eventuelt kontakt med talentkoordinator Therese Hagir. 

Alder: 10-19 år, men det kan gjøres unntak.
Søknadsfrist er 1. mars 2025, med prøvespill i mars og oppstart i august/september. 

NB! Vi har begrenset med plasser på noen instrumenter, spesielt klassisk piano og i band. Vi oppfordrer likevel alle til å søke, og alle aktuelle elever blir satt på venteliste.


Hva er Lørdagsskolen?  

  • Et sted å bli en del av et større musikknettverk både i Agder og i Norge  
  • Et sted å møte likesinnede elever på sitt nivå og spille sammen  
  • Inspirerende undervisning med profesjonelle pedagoger og musikere  
  • Økt kunnskap med musikkteoretiske fag, gjestelærere, studioprosjekter, m.m. 
  • Flere konserter i løpet av året  
  • Forberedelse til videre søking til musikklinjer og andre fordypningstilbud i musikk   
  • Ved opptak på Lørdagsskolen kan kulturskoleelever få tildelt 20 minutter utvidet spilletime med hovedinstrumentlærer hver uke   

Forventninger 

  • Det stilles høyere krav til øving i hverdagen, både i mengde og nivå 
  • Det forventes at eleven er godt forberedt til hver samling 
  • Det stilles høyt krav til oppmøte og til å prioritere Lørdagsskolen foran andre aktiviteter 

Lørdagskolesamlingene   
Lørdagsskolen har samlinger 14 ganger i året der 50 barn og unge fra hele Agder samles til undervisning og felles lunsj. På slutten av hvert semester holdes det større avslutningskonserter, i tillegg til andre konserter i løpet av året. Konsertene holdes både internt på ulike kulturskoler og på offentlige konsertarenaer.  

HØSTEN 2024
24. august
7. september
21. september
12. oktober NB! Samling i Arendal
2. november
16. november
23. november KONSERT 

VÅREN 2025
11. januar
25. januar
1. februar
1. mars
8. mars
22. mars
29. mars KONSERT


KLASSISK

Timeplan
10:00 - 11:10 Musikkteori, tre nivåer 
11:20 - 12:00 Kammermusikk og pianogruppe
12:00 - 12:30 Lunsj  
12:30 - 13:10 Kammermusikk og pianogruppe 
13:20 - 15:00 Strykeorkester, pianoklasse og sangklasse

Fag
Teori: Elevene deles i tre grupper etter nivå. 
Kammermusikk: Utvalgte pianister, strykere, blåsere og sangere møtes til kammermusikk. Da får man sin egen stemme og settes i grupper med 3-4 andre. Det kan være strykekvartetter, pianokvintetter med piano og strykere, eller piano, sang, stryk og blås. Det spilles som regel en sats eller et kort stykke.
Pianogruppe: De pianistene som ikke har kammermusikk møtes til felles undervisning med firhendig og åttehendig samspill.
Strykeorkester: Alle strykere har orkester på slutten av dagen.
Pianoklasse: Alle pianister møtes til felles undervisning med mesterklasse, quiz og mer.
Sangklasse: Alle klassiske sangere møtes til felles undervisning. 

Lærere
Bendik Båtstrand – teori og piano 
Randi Birkeland – teori, kammermusikk og strykeorkester 
Ingvild Sæther – teori og kammermusikk 
Charlotte Wilhelmsen – kammermusikk og sang 


RYTMISK

Timeplan
10.00 - 12.00 Band 
12.00 - 12.30 Lunsj  
12.30 - 13.30 Teori  
13.30 - 15.00 Band 

Fag
Teori: Elevene samles til teoriundervisning med musikkteori, låtskriving og mer.
Band: Det er to band på Lørdagsskolen, med en lærer hver. Det øves på flere låter i løpet av semesteret, og det spilles 2-3 låter på avslutningskonserten.

Lærere 
Gunn-Hilde Erstad Haugen – band og teori 
Lars Fornes Bjørgen - band og teori 


Opptak
Alle søkere må registreres i Knuden - Kristiansand kulturskoles systemer.  Søknadsfrist er 1. mars. Hovedinstrumentlærer må godkjenne søknaden. 
Påmelding her 
(Elever som allerede går på Knuden, legger til "Lørdagsskolen" under re-registrering.)

Prøvespill  
Prøvespill holdes i lokalene til Knuden – Kristiansand kulturskole på Silokaia i løpet av mars, ettermiddagstid. Søkere får tilsendt tidspunkt for prøvespill på e-post etter søknadsfristen. Svarbrev med tilbud om plass/ ikke tilbud om plass sendes ut i kort tid etter prøvespillet. 
På prøvespillet vil juryen høre hele eller deler av stykkene/låtene, og de vil snakke litt om motivasjonen for å søke. Søkeren må både ha et tilsvarende nivå til det eksisterende tilbudet og vise forståelse for forventningene i tilbudet. Prøvespillet tar ca. 10 minutter, og juryen består av lærere på Lørdagsskolen.   

Kostnad  
Elevavgiften på Lørdagsskolen er 1040,- per semester (2080,- per år).  
Kostnaden dekker også fellesmåltider på samlingene.  

Se Knudens elevavgifter her (Elevavgift 2024/Priser | KNUDEN - Kristiansand kulturskole) 


Kontakt
Therese Hagir, talentkoordinator Lørdagsskolen
941 38 281  
therese.hagir@kristiansand.kommune.no  


Lørdagsskolen er et økonomisk og praktisk samarbeid mellom Kristiansand kulturskole, Arendal kulturskole og Fylkeskommunen.  

Sted: Silokaia