TUP

TUP gir spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13–19 år et supplement til undervisningen de mottar på sin lokale musikk- og kulturskole, videregående skole eller privatopplæring. 

Programmet er beregnet å gi de fremste elevene ekstra utfordringer og muligheter, ut over hva musikk- og kulturskoler eller videregående skoler normalt har mulighet til.

Tilbudet omfatter:

  • individuell undervisning på instrument
  • gruppeundervisning i musikkteori og gehør
  • samspillgrupper
  • undervisning omtrent hver 3. uke gjennom skoleåret
  • lærerkrefter hentet blant landets beste utøvere og pedagoger
  • samarbeid med lokale lærere om undervisning og repertoar

Musikkinstituttene tar imot søkere både innen klassisk og rytmisk.

Søknadsfrist med innsendt videoopptak 25. april 2021. Last ned søknadsskjema her.

Aldersgruppe: 13–19 år
Pris: Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. For elever med ekstra store reiseutgifter er det mulig å få noe reisestøtte.