DUS

Er du spesielt interessert i teater og ønsker å utvikle deg som skuespiller? Kanskje drømmer du om å studere teater, og kunne leve av drømmen din?

DUS-gruppa er en del av kulturskolens talentutviklingsprogram på teater. Elevene viser en særskilt interesse og engasjement for faget og blir rekruttert fra kulturskolens egen teateravdeling.

Hvert andre år deltar elevene på DUS-festivalen, en nasjonal festival for teaterungdom. DUS står for Den Unge Scene og er et landsdekkende prosjekt for å heve kvaliteten på ungdomsteater i Norge.

DUS arbeider tekstbasert opp mot forestilling, de lærer ulike skuespillerteknikker og er aktive i kreative teaterprosesser. Tidligere år har Dus satt opp:

  • Mozart i Mogadishu
  • Bønn for Anna
  • MariAmira
  • Romeo og Julie
  • Jegertimen

Kontakt teaterpedagog Mari Kaalaas for spørsmål om programmet.
E-post: mari.kaalaas@kristiansand.kommune.no

Aldersgruppe: Fra 8. klasse og oppover
Tid: Mandag kl. 18.10–20.10
Lærer: Mari Kaalaas
Sted: Musikkens hus
Pris: Se priser
Forventninger: Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Ubegrunnet høyt fravær kan føre til at eleven mister plassen. Det settes høyere forventning til hjemmearbeid (øving) enn til ordinære kulturskoleelever, og elevene må regne med noe helgeøving og en mer intensiv periode under produksjonsukene.