Tilrettelagt dans og drama

I samarbeid med Sound Of Happiness Kompetansesenter har vi et tilrettelagt tilbud i dans og drama for barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne. Det er Sound Of Happiness som drifter tilbudet og som har ansvar for påmelding, men undervisningen foregår på kulturskolen. 

Dans- og dramagruppene i Sound of Happiness er et tilbud for mennesker med bistandsbehov i alle aldere, som ønsker å bevege seg og utrykke seg gjennom bevegelse. Dans og dramatilbudet består av to grupper; en barnegruppe i alderen 6-15 og en ungdomsgruppe/voksengruppe i alderen 15 år og oppover. Det er viktig for oss å gi elevene mulighet til å utvikle seg i den retningen de måtte ønske, derfor gir vi alltid individuelle oppgaver til alle elevene.

Slik jobber vi:

På starten av semesteret deler vi ut en årsplan. Vi starter alltid semesteret med lek som fremmer samarbeid og trygghet i gruppa, slik at alle elevene er trygge på hverandre når vi deler ut manus og begynner å jobbe mot forestilling senere i semesteret. Vi setter opp to forestillinger i året og samarbeider mer og mer på tvers av gruppene jo nærmere forestilling vi kommer. På slutten av semesteret samler vi familie, venner og bekjente til å komme å se forestillingen vår. Dette er alltid en suksess!

Dans og dramatimens hovedmål er at alle elevene skal få mulighet til å utrykke seg gjennom lek, drama, dans og fri bevegelse. Det som kjennetegner oss er vennskap, latter, samarbeid, tull og tøys og kjærlighet- både for det vi driver med, men også for hverandre.

Aldersgruppe: Fra 6-15 år, og fra 15 år og oppover
Lærer: Elin Lea Johansen
Sted: Silokaia