Velkommen til ny felles nettside for kulturskolene i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Kulturskolene i Søgne, Songdalen og Kristiansand har de siste 5 månedene jobbet med å lage en ny felles nettside for kulturskolene. Målet er å få en nettside som er funksjonell, felles og inkluderende for de tre kulturskolene i nye Kristiansand.

Nettsiden presenterer samtlige tilbud som tilbys av de tre kulturskolene. Fra og med høsten likebehandles også alle søkere i alle tre kommuner. Dette innebærer at innbyggere fra Søgne, Songdalen og Kristiansand nå kan søke på alle tilbud som tilbys, uansett hvor de bor.

Søknadsfrist for neste skoleår er 1. mai 2019.

Det var enighet blant alle partene om å ta utgangspunkt i Knuden - Kristiansand kulturskole sin nettside da det ikke er lenge siden Kristiansand utviklet en ny nettside i samarbeid med Tress Design. I tillegg til å samle og presentere alle tilbud til Kulturskolen i Nye Kristiansand, har prosjektet hatt fokus på:

  • Tydeligere presentasjon av de ansatte
  • Universell utforming
  • Språkoversettelser av introtekst til kulturskolen til 22 språk
  • Søkemotoroptimalisering
  • Brukervennlighet
  • Kartoversikt over undervisningssteder
  • Enkelt og salgbart språk 

Vi ønsker at alle innbyggere skal føle seg velkommen på kulturskolen og vi håper at med grepene vi har gjort at vi kan nå ut til enda flere med den nye nettsiden.

En arbeidsgruppe har hatt hovedansvaret for fremdriften.
Den har bestått av:
Helene Hostad Tønnessen – prosjektleder (kulturdirektørens stab)
Karoline Rise Nøstdal (kulturskolen i Kristiansand)
Tarjei Fjørtoft (kulturskolen i Kristiansand)
Adrian Aspevik (kulturskolen i Kristiansand)
Roar Borøy (kulturskolen i Søgne)
Mark Candasamy (kulturskolen i Songdalen)

Prosjektet er gjort i samarbeid med Tress Design, 07 Media, Tolketjenesten Tolk Sør og fotograf Erling Slyngstad-Hægeland (Haven Foto).