Kristiansand KulturRullator

Kristiansand KulturRullator er et skreddersydd kulturtilbud til kommunens seniorsentre og institusjoner. Vi tilrettelegger kulturopplevelser for personer som ikke selv kan oppsøke kulturtilbud. 

Kristiansand KulturRullator skal tilby et mangfoldig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet til beboere og besøkende på seniorsentre og institusjoner i Kristiansand kommune. Ordningen skal bidra til gode opplevelser, engasjement, sosialt fellesskap og økt livskvalitet.

Nytt fra 2020 er at KulturRullatoren i Kristiansand har slått seg sammen med Den kulturelle spaserstokk i Søgne og Songdalen. Etter kommunesammenslåingen sender KulturRullatoren ut kulturtilbud til 35 ulike institusjoner i hele kommunen. I tillegg til sammenslåing overtar Knuden - Kristiansand kulturskole ansvaret for å drive og utvikle ordningen videre etter en fantastisk innsats fra Helse og sosial som etablerte ordningen i 2006.

NB! Vi søker nå artister og kulturaktører som ønsker å opptre for eldre i Kristiansand høsten 2020! Søknadsfrist 1. mai 2020!
I menyen til venstre under søknadsskjema for artister finner du mer informasjon.