Kristiansand KulturRullator

Kristiansand KulturRullator er et skreddersydd kulturtilbud til kommunens seniorsentre og institusjoner. Vi tilrettelegger kulturopplevelser for personer som ikke selv kan oppsøke kulturtilbud. 

Nytt fra 2020 er at KulturRullatoren i Kristiansand slår seg sammen med Den kulturelle spaserstokk i Søgne og Songdalen. Etter kommunesammenslåingen sender KulturRullatoren ut kulturtilbud til 35 ulike institusjoner i hele kommunen. I tillegg til sammenslåing overtar Knuden - Kristiansand kulturskole ansvaret for å drive og utvikle ordningen videre etter en fantastisk innsats fra Helse og sosial som etablerte ordningen i 2006.

Her kan du se nærmere på vårens flotte program.

Gjennom våren 2020 sender vi ut over 40 ulike artister og kulturaktører. Vi kan by på et variert program med alt fra klassiske perler til real country musikk. I tillegg til duetter og trioer blir det også kor, korps og danseinnslag som kan oppleves. Artister og grupper som bidrar er stort sett lokale og vi er stolte over å vise frem den store bredden og kvaliteten som finnes i kulturlivet på Sørlandet. 

Kontakt oss:
Nytt team som skal jobbe med KulturRullatoren er: 

Maria Elise Thorkildsen produsent for KulturRullatoren
Tlf. 976 77 024
E-post: kulturrullator@knuden.no

Helene Hostad Tønnessen fagkoordinator for KulturRullatoren
Tlf. 928 34 356