Kristiansand KulturRullator

Kristiansand KulturRullator er et skreddersydd kulturtilbud til kommunens omsorgssentre og institusjoner. Vi tilrettelegger kulturopplevelser for personer som ikke selv kan oppsøke kulturtilbud. 

Kristiansand KulturRullator skal tilby et mangfoldig kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet til beboere og besøkende på omsorgssentre og institusjoner i Kristiansand kommune. Ordningen skal bidra til gode opplevelser, engasjement, sosialt fellesskap og økt livskvalitet.

Ta en titt på vårens flotte program i menyen til venstre!

I 2020 slo KulturRullatoren i Kristiansand seg sammen med Den kulturelle spaserstokk i Søgne og Songdalen. KulturRullatoren sender ut kulturtilbud til 35 ulike institusjoner i hele kommunen. I tillegg overtok Knuden - Kristiansand kulturskole ansvaret for å drive og utvikle ordningen videre etter en fantastisk innsats fra Helse og sosial som etablerte ordningen i 2006.

Har du lyst til å opptre for eldre i Kristiansand? Vi søker artister og kulturaktører til vårt høstprogram 2021.
Husk å søke innen 15.april! Les mer om ordningen her!