Audun Ramo

Fagkoordinator rytmisk musikk, integrering & grunnskolesamarbeid

984 59 170
E-post

Underviser i:
El-bass og kontrabass | Kontrabass | Band

Utdanning:
  • Musikkvitenskap ved NTNU
  • Master rytmisk musikk på UiA

Kort om meg:

Jeg har jobbet kombinert for kulturskolen og som freelancer siden 2010. Som freelancer har jeg jobbet spesielt mye innenfor sjangrene folkemusikk og jazz.

Musikalske opplevelser er et særdeles godt lim som binder oss mennesker sammen uavhengig av hvilken bakgrunn vi har. Det må vi bruke til noe bra! I undervisningen vektlegger jeg tilpasset opplæring ut ifra elevens ønsker og ambisjonsnivå. Som utgangspunkt ønsker jeg at vi jobber med musikk som eleven selv velger/liker - så vi sammen kan bygge et godt fundament ut fra det.


Referanser/prosjekter:

Hjemmeside
Fargespill 2018
Artikkel
Tv-opptak
Reklame Remic microphones
Statement Remic microphones