Korps

Kulturskolen har et nært samarbeid med kommunens skolekorps og flere av korpsene gir sine aspiranter og musikanter tilbud om opplæring gjennom oss.

Alle skolekorpsdirigentene i Kristiansand er ansatt i kulturskolen.
Korpsene har ukentlige øvelser med over 400 korpsmusikanter, og dirigentene er musikalsk ansvarlige for opplæringen i skolekorpsene.
Blir du med i et skolekorps blir du en del av et godt fellesskap med andre musikanter samtidig som du får muligheten til en omfattende samspillsaktivitet.

Vi hjelper deg gjerne med å få kontakt med det skolekorpset som er nærmest der du bor. 
 
Våre skolekorps og dirigenter: 

Steder: Dvergsnes skole, Heståsen skole, Lindebøskauen skole, Sjøstrand skole, Tordenskjoldsgate skole, Torridal skole, Vågsbygd kultursenter, Søgne skole- og idrettssenter, Wilds Minne skole