TALENT SØR - visuell kunst

Oppstart høsten 2024!

Talent Sør – visuell kunst er et tilbud for alle unge i alderen 13 - 19 år i hele Agder i regi av Knuden og Kunstsilo.

Denne fordypningen vil først og fremst ha fokus på praktisk, kreativt arbeid inspirert av gjestelærere som er utøvende kunstnere. Vi vil tilby atelierbesøk, inspirerende utstillinger og utforsking av ulike materialer og uttrykk. Vi vil også dekke sentrale temaer som konseptkunst, utsmykking, deltakende prosesser og kunst i offentlig rom. Vi har som mål at elevene får utvidet sitt nettverk og får innsikt i mulighetene og mangfoldet som finnes i kunstfeltet. I tillegg vil vi legge til rette for/bidra til utviklingen av særskilte interesseområder for den enkelte elev. 

Organisering av undervisningen

 • I hovedsak gruppeundervisning. I tillegg legger vi til rette for individuell veiledning etter behov, lokalt eller sentralt.
 • Samlingsbasert i helger, ca. én gang i måneden. Opptil 5 timer hver samling, med lunsjpause.
 • Hovedbasen for undervisningen er på Knuden – Kristiansand kulturskole og Kunstsilo. 
 • Nøyaktig tid og sted avtales nærmere oppstart i samsvar med elever og gjestelærere.
 • Fordi undervisningsopplegget er nytt fra høsten 2024, vil vi holde organiseringen åpen for å kunne utvikle tilbudet sammen med alle involverte. 

Opptak

 • Søknad med vedlegg registreres i Knudens elevsystem. Se link nedenfor. 
 • Portfolio (foto av eget arbeid) og motivasjonsvideo eller motivasjonsbrev der du forteller hvorfor du vil være med. 
 • Alle kan søke! Motivasjon, engasjement og nysgjerrighet på kunst er viktigere enn erfaring og ferdigheter som du har lært til nå.
   
 • Alder: 13 - 19 år, med mulighet for utvidelse over 19 år
 • Antall plasser: 15 - 20 plasser 
 • Frist: 1. august
 • Pris: Elevavgift 2024/Priser
 • K HER

HØSTEN 2024

 

Prosjekt nr. 1

Det aller første prosjektet i det nye programmet er gatekunst!  Resten av programmet utover skoleåret kommer fortløpende. Vår første gjestelærer er gatekunstner og prosjektleder/kurator for gatekunst Arne Vilhelm Tellefsen. Vi gleder oss veldig til å ta med elevene på dette eventyret!

Det vil være rom for fleksibilitet med tanke på oppmøte etter avtale. Ikke nøl med å ta kontakt med fagleder Lene Dalgård dersom dere har spørsmål til tilbudet. 

«Situasjoner og Transformasjoner»
- et midlertidig kunstprosjekt ved et nedlagt apotek/bedehus på Vabua 

Hva skjer på Vabua i denne perioden?
Vabua vil være arena for et stort kunstprosjekt der kunst blir brukt til å signalisere endring av området. Det vil være midlertidig kunst som er tilpasset bygget, omgivelsene og deltakerne som vil være med. Dette prosjektet er åpent for alle! (Samarbeid mellom UiA, Kunstsilo og Knuden). Produksjonsperioden er juni - september 2024. Prosjektleder er Arne Vilhelm Tellefsen.
Blant det som skjer er «KALL - Kunsten å Leve Festivalen»  Denne festivalen vil ha utstilling i inne byggene som er i tilknytning til veggene der elever fra TALENT SØR - Visuell kunst skal arbeide. På området som er avsatt til elevarbeid, er det nok med plass både under tak (i tilfelle regn) og på en stor endevegg!

Undervisningsplan for elever i TALENT SØR - Visuell kunst:
To samlinger: Lørdag 17. august - søndag 18. august | lørdag 31. august - søndag 1. september
Sted: Knuden og Vabua i Kristiansand

Lørdag 17.august
11.00 Oppmøte på Knuden/Kunstsilo
11.30 Innsiktur i gatekunsten: Vi går fra Knuden, via Kongensgate, gjennom Dronningensgate og videre til Vabua. Bli kjent med ulike uttrykksformer, teknikker og medier underveis.
12.30 Befaring og intro på Vabua: Situasjoner og transformasjoner - hvordan kunst kan brukes utenfor tradisjonelle gallerirom og være en del av en endringsprosess. Innføring i en kreativ arbeidsmåte og valg av medium for eget arbeid.
13.00 Lunsjpause og bli kjent
14.00 Kort demo av tradisjonelle teknikker. Individuell idémyldring, Skisser til eget arbeid. Utarbeide plan med veiledning
16.00 - 17.00 Tilbake til Knuden - Oppsummering 

Søndag 18. august
For de som kan!
For de som ikke kan møte: Jobbe hjemmefra kombinert med nettmøte-veiledning etter avtale med Arne

Oppmøte på Vabua klokka 12.
Jobbe sammen med Arne til klokken 16.
12.00 - 14.00 Videreutvikle idéskisser med veiledning. Liten utprøving av materiale og teknikker.
14.00 - 16.00: Produksjonsplanlegging (ressurs sendes også på mail)

MÅL: Etter første helgen, skal elevene ha lært om utradisjonell kunst som verdiskaping, kunne jobbe frem egne idéer tilpasset sted og situasjon, kunne noe om planlegging av produksjonsprosesser utenfor verksted. Være klar for produksjon (utførelse/utforsking på stedet) til neste møte.

MATERIALE/TEKNIKK: papir og blyant til skissearbeid, sorte sprit-tusjer. Til utprøving av materiale: tynn papp og skalpeller til sjablong/stencil, spraybokser, murmaling. ev. 3D former (isopor, papp, lim,/lakk, gips)

***

Lørdag 31. august
11.00 Oppmøte på Vabua
Gjennomgang av individuelle produksjonsplaner og så går vi i gang med produksjon!
13.00 Lunsjpause
13.45 Videre produksjon frem til klokken 16. 
16.00 - 17.00 Rydding, oppsummering, plan for neste dag.

Søndag 1.september 
11.00 Oppmøte på Vabua
11.00 - 15.30 Produksjon
15.30 - 17.00 Rydding, oppsummering. Refleksjon rundt verdien av arbeidet. Avslutnings-sekvens.

Hva skjer videre på VABUA?
Eleven kan velge å delta videre så mye de vil, helt frem til byggene rives! Dette vil imidlertid være på helt eget initiativ i samarbeid med kurator Arne Vilhelm Tellefsen.


 

Kontakt
Lene Dalgård, koordinator for Talent Sør - visuell kunst
41674175
lene.dalgard@kristiansand.kommune.no / lene.dalgaard@kunstsilo.no 


Bilder

Video