Talent Sør

For elever som ønsker «noe mer» tilbyr vi talent- og fordypningstilbud innen musikk, scenekunst og visuell kunst. Dette er viktige satsingsområder for kulturskolen.

Undervisningen vektlegger utviklingen av kreative evner, håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse, selvstendighet og samarbeidsevne. Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og foregår både individuelt, i grupper og i ensembler.

Fordypningstilbudene er for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide med faget. Undervisningstilbudet skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet. Det stilles krav til høy og målrettet egeninnsats.

Tilbudene skal kunne kvalifisere for videregående opplæring og høyere utdanning. Deler av undervisningen kan foregå i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå.


Det er utarbeidet en modell for samarbeid om fordypningstilbud på tvers av kulturskolene i Agder og andre samarbeidspartnere.
Last ned PDF av Fordypning i Agder