Teater Fordypning - rekrutt

Teater fordypning - rekrutt er et tilbud for deg som har et ekstra stort engasjement og interesse for teaterfaget og er en del av fordypningstilbud til teateravdelingen.

Teater fordypning - rekrutt er del av Kulturskolens fordypningsprogram. Det forventes at elevenes viser en særskilt interesse og engasjement for faget. 

Opptak til Teater - fordypning (rekrutt) gjøres i mai/juni hvert år og du kan søke plass fra mars. Søknadsfrist er 1. mai. Oppstart er August 2022 i Knudens nye lokaler på 
Silokaia. Elevene blir tatt opp fra Knudens egen teateravdeling. Du må altså ha gått minst et år på teater før man blir tatt opp på Kunden teater fordypning - rekrutt. 

Elevene arbeider tekstbasert opp mot forestilling, de lærer ulike skuespillerteknikker og er aktive i kreative teaterprosesser. Tidligere år har elevene ved Teater fordypning - rekrutt satt opp:

  • Bønn for Anna
  • Alice! 

Kontakt teaterpedagog Mari Kaalaas for spørsmål om programmet.
E-post: mari.r.kaalaas@kristiansand.kommune.no

Aldersgruppe: Fra 8. klasse og oppover
Lærer: Mari Kaalaas
Sted: Silokaia
Pris: Se priser
Forventninger: Det er høyere forventninger til hjemmearbeid i teater fordypning enn for ordinære kulturskoleelever. Det forventes at du kan alle dine replikker til oppgitte frister. Ubegrunnet høyt fravær kan føre til at eleven mister plassen.