KTF-U

KTF-U er et tilbud for deg som har et ekstra stort engasjement og interesse for teaterfaget og er en del av fordypningstilbud til teateravdelingen.

KTF-U står for Knuden Teater Fordypning - Ung. Her jobber vi i stor grad forestillingsrettet, samtidig som elevene får god faglig utvikling gjennom leker og teaterøvelser.

Aldersgruppe: 8. trinn og 3. trinn vgs.
Lærer: Mari Kaalaas
Sted: Musikkens hus
Pris: Se priser