Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Har dere ledige plasser?

Ja, søknadsfristen for kurser høsten 2021 er 1 mai. Søk elevplass her.

Hvem kan bli elev i kulturskolen?

Søkeren må bo i Kristiansand kommune og primært være i grunnskole- og videregåendeskole alder. Vi har enkelte tilbud for eldre og yngre. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak. Det er dessverre ikke mulig å gi plass til alle, spesielt i fag med venteliste.

Hva er nedre aldersgrense for å søke om opptak?

Det er ulike aldersgrenser for de ulike undervisningstilbudene. Se oversikt her. Du kan søke om plass fra det året du fyller kriteriene for det faget du søker.  Kulturskolen er fortrinnsvis for barn og ungdom opp til 19 år. Har vi ledig plass, tar vi opp elever i andre aldersgrupper.

Kan eleven gå på flere aktiviteter?

Ja, man kan eksempelvis gå både på dans, teater og piano. I visse tilfeller kan det være mulig å få tildelt mer enn én instrumentalplass.

Hvilke undervisningstilbud har kulturskolen?

I menyen på nettsiden finner du informasjon om alle våre tilbud.

Hvor mye koster det å være elev ved kulturskolen?

Priser finner du her.

Har kulturskolen friplass og hvordan søker man om det?

Informasjon om friplass finner du her.

Hvordan blir man elev?

Det søkes elektronisk via vår nettside her.

Når får jeg vite om mitt barn har fått plass?

De som får plass fra høsten av får e-post om dette innen skolestart. Søkere som blir stående på venteliste kontaktes etter hvert som det blir ledige plasser i de aktuelle disipliner.

Når er det søknadsfrist for å søke om plass?

Hovedopptaket har frist 1. mai hvert år, men man kan søke hele året.

Vi tar opp elever hele året, og vi tilbyr plass umiddelbart eller så snart det er ledig kapasitet på instrumentet/tilbudet.

Er det lange ventelister?

Dette avhenger litt av hvilken disiplin man har valgt. Flere fag kan ha ledige plasser og du kan tilbys en plass umiddelbart.

Får jeg fortrinnsrett ved opptak som Sesam-elev?

Ja, Sesam-elever prioriteres påfølgende år ved inntak til elevplasser ved kulturskolen.

Kan man leie instrument, og hva koster det?

All informasjon om instrumentleie og priser finner du her.

Hvor foregår undervisningen?

Kulturskolen har undervisning på mer enn 25 steder i Kristiansand. Hovedtyngden av vår undervisning foregår på Musikkens Hus, Vågsbygd kultursenter, Noden og Søgne gamle prestegård. Deler av undervisningen (bl.a. Sesam) er lagt til skolene og i bydelene. Aktiviteter rettet inn mot korps skjer i tilknytning til den enkelte skole. For fullstendig oversikt over undervisningsstedene, se her.

Hvor lenge beholder man plassen i kulturskolen?

Innmelding er forpliktende til skriftlig oppsigelse er mottatt av skolens administrasjon, og man har plassen frem til eleven fyller 19 år. Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Må vi søke på nytt hvert år for å beholde plassen?

Nei, men du må bekrefte at du vil beholde plassen for nytt skoleår og dette gjøres via vår nettside. Alle får varsel på sms og e-post om dette i god tid. Dette gjelder også elever på venteliste.

Når er fristen for utmelding?

Se informasjon om utmelding her.

Må vi bekrefte elevplass ved opptak?

Nei, det er bare å møte opp til første undervisningstime. Dersom du ikke ønsker plassen, svarer du på innkallingen du mottok på e-post innen en uke. 

Er det mulig å bytte disiplin?

Ja, det går an å søke disiplinbytte. Man prioriteres da ved inntak.

Er det mulig å bytte lærer?

Ja, det er mulig å søke om lærerbytte. Dette gjøres skriftlig på e-post post@knuden.no

Er det mulig å bytte undervisningssted?

Ja, det er mulig å søke om å bytte undervisningssted. Dette gjøres skriftlig på e-post post@knuden.no Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet på undervisningen i bydelene.

Følger kulturskolen grunnskolens skolerute?

Ja, men med visse tilpasninger.  Grunnskolens og kulturskolens skolerute finner du her.

Kan man søke om permisjon?

Kulturskolen operer ikke med permisjon, men ved langvarig sykdom godtar vi legeerklæring.

Når gjennomføres informasjonsmøter?

Enkelte lærere holder informasjonsmøte i forkant av timeavtalen, ellers sendes viktig informasjon som sms og e-post. Vi forutsetter derfor at alle brukere holder oss oppdatert ved endring av adresse, e-post og mobilnummer. Se hvordan man kan endre adresse her

Når avholdes foreldresamtaler?

Det avholdes årlige målsettings- og foreldresamtaler mellom lærer, elev og foresatte. Lærerne innkaller til disse.

Hvilke korpstilbud finnes i nærheten og hvordan søker jeg?

Se oversikten her.

Jeg ønsker et kunstnerisk innslag fra kulturskolen. Hva gjør jeg?

Kontakt leder for produksjonsavdelingen, Helene Hostad Tønnessen, på helene@knuden.no

Jeg fant ikke det jeg lurte på!

Ta kontakt med oss for å få svar på spørsmålene dine. Du kan nå oss på post@knuden.no eller telefon 38 14 87 30. Vi er også tilgjengelige på sosiale medier Facebook og Instagram.