Teater

Liker du å spille andre karakterer enn deg selv? Å leve deg inn i en helt annen verden? Da kan skuespill være noe for deg!

I våre teatertimer lærer du å gå inn i følelser, uttrykk og ulike personligheter. Vi fremmer glede og mestringsfølelse gjennom lek, øvelser og én forestilling i året.

Undervisningen består av 1-3 timer undervisning per uke, avhengig av hvilket tilbud du velger. Frem mot oppsettinger må du påregne ekstra tid til øvelser og undervisning.

Kulturskolen tilbyr både bredde og fordypningsprogram i teaterfaget. Les mer om hvert tilbud i menyen.


Tidligere produksjoner