Stryk

Drømmer du om å spille i et strykeorkester? På Knuden spiller du i strykeorkester samtidig som du lærer å spille cello eller fiolin.

I et orkester utgjør strykeinstrumentene den aller største gruppen, og på Knuden tilbyr vi undervisning i fiolin, cello, bratsj og kontrabass. Gjennom at du er elev i strykeorkester får du også individuell spilletime.

I orkestrene våre spiller du sammen med de andre elevene som også er strykeelever på kulturskolen. Her vil du få venner samtidig som du utvikler både gehør og samspillsferdigheter ved at dere spiller sammen, og lytter til hverandre. Sammen med de andre kommer din musikalske utvikling skyte fart!

Strykeorkester

Siden strykeinstrumenter er samspillsinstrumenter, meldes alle elevene direkte inn i strykeorkestrer ved opptak. For å få en god balanse i orkestrene, betyr det at det er et begrenset antall elevplasser på hvert strykeinstrument. Dersom det ikke er ledig elevplass på strykeinstrumentet du ønsker, kan du derfor bli tilbudt plass på et annet strykeinstrument. Du kan lese mer om de ulike instrumentene under hvert tilbud i menyen til venstre.

Orkestertilbudet er en del av opplæringen og koster ikke noe ekstra. Les om om de ulike orkestrene våre her.

Konserter / Arrangementer

Lærerne legger vekt på at elevene får opptre på konserter og arrangementer i kulturskolens regi i løpet av skoleåret. Se Knudens aktivitetskalender for offentlige arrangementer. Våre offentlige konserter og arrangementer finner sted blant annet på kulturskolens ulike lokasjoner Noden og Silokaia. I tillegg arrangerer kulturskolen også jevnlig interne huskonserter.

Instrumentleie

Kulturskolen leier ut instrumenter i flere størrelser. Ønsker eleven å kjøpe sitt eget instrument, kan kulturskolen bistå medveiledning for å finne rett størrelse og kvalitet.