Musikk

Kulturskolen ønsker at den enkelte elev skal få opplæring i musikk ut fra sine egne forutsetninger, slik at eleven får et meningsfylt og stimulerende tilbud. Kulturskolen underviser i sang/kor, band, korps, musikkteknologi og de fleste typer instrumenter.

Du kan få undervisning i både rytmisk og klassisk musikk, individuelt og i grupper. Kulturskolens lærere benytter ulike undervisningsmetoder i sin undervisning.

Et av kulturskolens hovedmål er at alle elever skal medvirke i samspillsaktiviteter så snart det er mulig å få til dette. Vi har også et mål om at alle elever skal få anledning til å medvirke på huskonserter eller andre opptredener i løpet av året.