Slagverkensemble

I slagverkensemblet spiller flere trommeslagere sammen. Her vil vi ta i bruk andre slagverksinstrumenter i tillegg til de vi finner på trommesettet.

Hvilke instrumenter vi bruker i slagverkensemblet vil variere fra musikkstykke til musikkstykke, men det kan være instrumenter som timbales, claves, shaker og congas. Alt som kan slås på er mulige kandidater her, i tillegg til instrumentene fra trommesettet som vi kan bruke som individuelle slagverksinstrumenter. Repertoaret vil være influert av rytmer fra forskjellige rytmiske stilarter. Et slagverkensemble vil bestå av opptil 15 slagverkere.

Fra høsten 2021 åpner kulturskolen opp for to aldersbestemte slagverkensembler, et ensemble for de yngste elevene og et for ungdommene. Knuden ønsker med dette å bygge et godt musikalsk og sosialt miljø for deg som spiller trommer. Tilbudet er for deg som allerede er elev på trommesett ved Knuden, men er også et tilbud for deg som spiller slagverk i skolekorpsene Kristiansand.

Ta kontakt med din lærer eller korpsdirigent for å bli elev ved tilbudet. 

Aldersgruppe: Fra 3. trinn til 19 år
Tid: Onsdager klokken 16.00 - 16.45 | 3.-7.trinn (gratis) og klokken 17.00 - 18.00 | 8. trinn og oppover.
Lærer: Torgeir Moland
Sted: Musikkens hus
Pris: 3-7 trinn gratis/ 8. trinn 500 kr per semester