Tilrettelagt musikkundervisning

Kulturskolen har et særskilt tilbud i tilrettelagt musikkundervisning, hvor pedagogikken er spesielt beregnet og tilrettelagt for barn,unge og unge voksne med fysisk funksjonsnedsettelse eller psykiske vansker. Her er det også utvidet øvre aldersgrense.

Tilbudet gis som individuell undervisning tilpasset den enkelte elev. I undervisningen benyttes instrumenter og hjelpemidler som er tilpasset den enkelte elevs funksjonsevne og fysiske muligheter.

Velkommen til deg som er glad i musikk!

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på: post.kulturskolen@kristiansand.kommune.no / tlf. 38 14 87 30

Aldersgruppe: fra 8 år og oppover. Ingen øvre aldersgrense
Tid: Inneværende skoleår på onsdager og torsdager på ettermiddag-/kveldstid
Lærer: Are Bjørnestad
Sted: Silokaia
Pris: Se priser