Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag.

DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen.

DKS Kristiansand har vært organisert på kulturskolen i Kristiansand siden november 2010. Her finner du handlingsplanen til DKS i Kristiansand kommune.

Har du en produksjon som kan være aktuell for oss? Vi tar nå i mot søknader. Fristen er forlenget til 1. desember

Neste søknadsfrist for produsenter er 1. desember 2019 for produksjoner til skoleåret 2020/2021. I 2020 er det 100 år siden Jens Bjøneboe ble født og vi tar gjerne i mot søknader knyttet til dette.

Saksbehandlingstid er beregnet til ca 3 måneder og skal være avsluttet innen utgangen av januar 2020.

Søknadsskjema: https://www.kristiansand.kommune.no/generelt/skjemaer/ks/KK005/