Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag.

DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen.

DKS Kristiansand har vært organisert på kulturskolen i Kristiansand siden november 2010. Her finner du handlingsplanen til DKS i Kristiansand kommune.

Kompeagentene og den forsunnede oppskriften spilles offentlig:

Lørdag 29. august kl. 14.00 og kl. 16.00

Lørdag 5. september kl 14.00 og kl. 16.00

Kjøp billetter: https://knuden.hoopla.no/sales/kompeagentene