Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag.

DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen.

Her finner du handlingsplanen til DKS i Kristiansand kommune.

Programforslag

Ønsker du å tilby produksjoner gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Kristiansand kommune? Neste frist er 1. oktober 2022 for produksjoner til 2023/2024. Søk her (Velg  Agder fylkeskommune og videre Kristiansand)