Musikal

Musikaltilbudet er en del av kulturskolens fordypningsprogram i teater. I motsetning til ordinære teatergrupper, må man her gjennom en audition for å få plass på tilbudet.

Størrelsen på gruppa vil avhenge av hvilken produksjon vi setter opp. I tillegg til teater vil elevene også få noe sang- og danseundervisning.

Gruppa har tre undervisningstimer per uke og jobber frem mot en årlig oppsetting. Man må påregne en noe mer intensiv øvingsperiode i forkant av premieren.

De siste årene har musikallinja satt opp:

Opptak til musikal/musikal junior gjøres i mai/juni hvert år, og du kan søke om plass fra mars. Søknadsfrist er 1. mai. 

Aldersgruppe: 9.trinn til og med 3.trinn vgs
Tid: Mandager kl.16.00–19.00
Lærer: Maria Lied
Sted: Musikkens hus
Pris: Se priser
Forventninger: Det er høyere forventninger til hjemmearbeid her enn for ordinære kulturskoleelever. Det forventes at du kan alle dine replikker, sangtekster og korstemmer til oppgitte frister. Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Ubegrunnet høyt fravær kan føre til at eleven mister plassen.

Bilder

Video