Musikal

Musikaltilbudet er en del av kulturskolens fordypningsprogram i teater. I motsetning til ordinære teatergrupper, må man her gjennom en audition for å få plass på tilbudet.

Størrelsen på gruppa vil avhenge av hvilken produksjon vi setter opp. I tillegg til teater vil elevene også få noe sang- og danseundervisning.

Gruppa har tre undervisningstimer per uke og jobber frem mot en årlig oppsetting. Man må påregne en noe mer intensiv øvingsperiode i forkant av premieren.

De siste årene har musikallinja satt opp:

  • Alene Sammen
  • Jungelboken
  • Askepott
  • Fame
  • Spring Awakening

Aldersgruppe: 14–18 år
Tid: Mandager kl.16.00–19.00
Lærer: Maria Lied
Sted: Musikkens hus
Pris: Se priser
Forventninger: Det er høyere forventninger til hjemmearbeid her enn for ordinære kulturskoleelever. Manus og replikker må være lært innen september. Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Høyt fravær kan føre til at eleven mister plassen.

Bilder

Video