TALENT SØR - musikk

Talent Sør – musikk tilbyr talent- og fordypningstilbud for spesielt interesserte og motiverte elever i musikk.

Talent Sør - musikk har som mål å tilby undervisning og konkurranser på nasjonalt nivå. Det finnes flere tilbud i Talent Sør - musikk, og elevene kan delta i flere tilbud samtidig. 


REGIONALE FORDYPNINGSTILBUD

 • Lørdagsskolen | klassisk og rytmisk   
  Lørdagsskolen er et fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk for barn og unge i Agder som har særlig interesse og arbeidskapasitet til å fordype seg på sitt instrument.
  Alder: 8 - 19 år
  Samlinger: 7 samlinger i semesteret (14 i året). 
   
 • TUP(talentutviklingsprogram) | klassisk og rytmisk   
  TUP er tilknyttet Universitetet i Agder og er for elever på et viderekomment nivå innen klassisk og rytmisk musikk
  Alder: 13 - 19 år
  Samlinger: 7 samlinger i semesteret (14 i året)
   
 • Mestermøter | klassisk 
  Mestermøter er for strykere på alle nivåer.
  Alder: Alle
  Samlinger: 2-3 samlinger i semesteret (4 - 5 samlinger i året).
   
 • Sørnorsk Ungdomsstorband (SNUS) 
  SNUS er Sørnorsk jazzsenters storband for ungdom.
  Alder: 15 - 20 år bosatt i fylkene Agder, Vestfold og Telemark.
  Samlinger: 4 - 5 ganger i året. 
   
 • Regionkorpset i Sør   
  Regionkorpset er et tilbud for medlemmer i skolekorps som ønsker ekstra utfordringer.
  Alder: 14 - 19 år
  Samlinger: 4 helgesamlinger i året på forskjellige steder i regionen. 

KONKURRANSER

 • Ung Klassisk
  Ung Klassisk er en festival og en talentkonkurranse som holdes i Arendal hver vår. 
   
 • Ungdommens Musikkmesterskap (UMM)
  Ungdommens musikkmesterskap (UMM) er et musikkmesterskap og har som målsetting å være en viktig utviklings- og synlighetsarena for talenter mellom 12 og 25 år innen klassisk musikk. Det arrangeres mesterskap både regionalt og nasjonalt. 

KURS

 • Kurs i rytmisk musikk
  Hvert år arrangerer Agder musikkråd kurs i rytmisk musikk for ungdom mellom 13 og 19 år.

Kontakt Talent Sør - musikk
Therese Hagir, talentkoordinator
Telefon: 941 38 281
E-post: therese.hagir@kristiansand.kommune.no