Elevavgift 2022/Priser

Bortsett fra enkelte tilbud har kulturskolen elevavgift for deltakerne. Her er elevavgiftene for kulturskolens tilbud i 2022.

A. Elevavgifter pr halvår

Elevavgift – alle tilbud dersom ikke annet er nevnt            
     1 950,- 

Elevavgift Søgne gamle prestegård, Noden, Sygna og Langenes skole
   Vårsemester 2022           1 750,- 
   Høstsemester 2022         1 950,- 

Sesam alle undervisningssteder
     1 950,- 

Tilbud med lav elevavgift
Pop-kor, Slagverkensemble fra 8. trinn, bandundervisning på Musikkens hus, teater på Søgne gamle prestegård
     525,- 

Gratistilbud
Gratis for alle: Mini-pop, Knuden Vokal
Gratis for instrumentalelever: Band på Søgne gamle prestegård og Noden, strykeorkester
Gratis for instrumentalevelever og korpsmedlemmer: Storband 
Gratis for trommesett-elever og korpselever: Slagverkensemble fra 3.-7. trinn.

Elevavgift, tillegg for lørdagsskoledeltakelse i musikk (Talent Sør)
Tillegg for elever ved lørdagsskolen (inkluderer dobbelt spilletime og deltakelse ved lørdagsskolen.)
     1 000,-

Orkestersamspill, gjesteelever fra andre kommuner
     315,-

Elevavgiftene er satser for tilbud som har utstrekning hele skoleåret. Kulturskolen gir også tilbud av mindre omfang til en lavere deltakeravgift.  

B. Instrumentutleie (pr halvår)

     Instrumentutleie til elever
     525,-

C. Moderasjoner 

Makspris: Hver familie betaler ikke mer enn 5 850,- pr halvår. Makspris gjelder for inntil ett enetimetilbud og ett gruppetilbud per barn.
Friplass: Fritidsfondet overtar for friplassordning fra høsten 2022. Mer informasjon om Fritidsfondet finner du her.

D. Prioriteringer ved opptak

Alle barn og unge med bosted i Kristiansand har samme prioritet uavhengig av hvor man søker opptak. Dersom tilbudene blir fulltegnet prioriteres søkerne som hovedregel etter søknadsdato og eventuell ansiennitet på venteliste.