Elevavgift 2023/Priser

Bortsett fra enkelte tilbud har kulturskolen elevavgift for deltakerne. Her er elevavgiftene for kulturskolens tilbud i 2023.

A. Elevavgifter pr halvår

Elevavgift – alle tilbud dersom ikke annet er nevnt            
     1 950,- 

Tilbud med lav elevavgift
Pop-kor, Slagverkensemble fra 8. trinn, bandundervisning på Silokaia

  • 550,-

Teater på Søgne skole- og idrettssenter

  • Våren 2023  525,-
  • Høsten 2023 975,-

Knuden vokal, bandundervisning på Søgne- skole og idrettssenter, Storband

  • Våren 2023 0,-
  • Høsten 2023 550,-

Gratistilbud
Gratis for alle: Mini-pop, Slagverkensemble fra 3.-7. trinn.

Elevavgift, tillegg for lørdagsskoledeltakelse i musikk (Talent Sør)
Tillegg for elever ved lørdagsskolen (inkluderer dobbelt spilletime og deltakelse ved lørdagsskolen.)
     1 000,-

Orkestersamspill, gjesteelever fra andre kommuner
     315,-

Elevavgiftene er satser for tilbud som har utstrekning hele skoleåret. Kulturskolen gir også tilbud av mindre omfang til en lavere deltakeravgift.  

B. Instrumentutleie (pr halvår)

     Instrumentutleie til elever
     550,-

C. Moderasjoner 

Makspris: Hver familie betaler ikke mer enn 5 850,- pr halvår.
Friplass: Tidligere friplassordning har opphørt. Familier med lav inntekt kan søke om støtte til elevplass på kulturskolen gjennom Kristiansand kommunes Fritidsfond. Klikk her for informasjon om kriterier og søknadsskjema.

D. Prioriteringer ved opptak

Alle barn og unge med bosted i Kristiansand har samme prioritet uavhengig av hvor man søker opptak. Dersom tilbudene blir fulltegnet prioriteres søkerne som hovedregel etter søknadsdato og eventuell ansiennitet på venteliste.