Priser

Nye Kristiansand kulturskole ble offisielt slått sammen januar 2020. Dette innebærer at Kristiansand, Søgne og Songdalen opererer med ulike priser for sin undervisning i skoleåret 2019/2020.

Kristiansand 

 • Elevavgift: kr 1845,- per semester (kr 3690, – per år)
 • Elevavgift utvidet spilletid på Knuden for elever ved Lørdagsskolen: kr 2767,50,- per semester (kr 5535,– per år)
 • Pop-kor: kr 500,- per semester (kr 1000,– per år)
 • Sceneproduksjonskurs: kr 500,– per semester
 • Orkestersamspill for elever fra andre kommuner: kr 513,– per år
 • Band: kr 922,5,– per semester (kr 1845,- per år) 
 • Instrumentleie: kr 410,– per semester

Kristiansand kulturskole opererer med makspris. Hver familie skal ikke betale mer enn kr 11 070 (fra 1. august 2018). Dette gjelder inntil ett entimestilbud og ett gruppetilbud pr barn. Flere enn én elevplass tildeles kun dersom det er ledig kapasitet.

Friplass: Familier med lav inntekt kan søke om friplass. Mer informasjon her

Kulturskolens priser reguleres 1. januar hvert år, i henhold til gjeldende handlingsprogram i bystyret i Kristiansand kommune. Faktura sendes ut to ganger i året (oktober/november og februar/mars).


Søgne 

 • Elevavgift: kr 1345,– per semester (kr 2690,– per år)*
 • Elevavgift, utvidet spilletime til 30 min: Tilleggsavgift på kr 1520,– (kr 3040,– per år)
 • Pop-kor: kr 1000 per semester (kr 2000 per år), men 50 % rabatt hvis du allerede er elev ved en annen aktivitet.
 • Teater: kr 900,– per semester (kr 1800 per år)
 • Instrumentleie: kr 410,– per semester
 • Band: gratis, men det forutsetter at eleven går på individuell undervisning.
 • Musikkfordypning: kr 1800,– per år, men du må ha en aktivitet (instrument/sang) i kulturskolen fra før. 

Rabatt: 25 % moderasjon i elevkontingent for aktivitet nummer to og tre, og 25 % familierabatt for søsken nummer to, tre og fire.

Friplass: Familier med lav inntekt kan søke om friplass. Mer informasjon her.

Faktura sendes ut to ganger i året (oktober/november og februar/mars).


Songdalen

 • Elevavgift: kr 1 269,– per semester (kr 2538,– per år)
 • Instrumentleie: kr 453,– per semester

Rabatt: 50 % moderasjon i elevkontingent for aktivitet nummer to. Det gis søskenmoderasjon etter følgende modell: Én elev betaler 100 %, to elever 150 %, tre elever 175 %, fire elever eller flere 200 %. Det gis ikke søskenmoderasjon for flere enn ett tilbud.

Friplass: Familier med lav inntekt kan søke om friplass. Mer informasjon her.

Faktura sendes ut to ganger i året ( september/oktober og  februar/mars.)