Elevavgift 2021/Priser

Bortsett fra enkelte tilbud har kulturskolen elevavgift for deltakerne. Her er elevavgiftene for kulturskolens tilbud i 2021.

A. Elevavgifter pr halvår

Elevavgift – alle tilbud dersom ikke annet er nevnt            
     1 950,- 

Elevavgift Søgne gamle prestegård, Noden, Finsland skole og Langenes skole
   Vårsemester 2021           1 550,- 
   Høstsemester 2021         1 700,- 

Sesam alle undervisningssteder
     1 950,- 

Tilbud med lav elevavgiftssats
Pop-kor, Slagverkensemble fra 8. trinn, bandundervisning på Musikkens hus, teater på Søgne gamle prestegård
     500,- 

Gratistilbud
Gratis for alle: Mini-pop, jentekor i Vågsbygd
Gratis for instrumentalelever: Band på Søgne gamle prestegård og Noden, strykeorkester
Gratis for instrumentalevelever og korpsmedlemmer: Storband 
Gratis for trommesett-elever og korpselever: Slagverkensemble fra 3. trinn-7. trinn.

Elevavgift, dobbelt spilletime
Elever ved TUP og lørdagsskole (inkluderer også lørdagsskoledeltakelse for elever som har kvalifisert seg til dette.)
     2 750,-

Leie av instrument
     500,-

Orkestersamspill, gjesteelever fra andre kommuner
     300,-

Elevavgiftene er satser for tilbud som har utstrekning hele skoleåret. Kulturskolen gis også mulighet til å gi tilbud av mindre omfang til en lavere deltakeravgift.  


B. Moderasjoner 

Makspris: Hver familie betaler ikke mer enn 5 850,- pr halvår
Friplass: Dersom familiens samlede inntekt er lavere enn 316 620 kr pr år, kan det søkes om friplass. 
Makspris og friplass gjelder for inntil ett enetimetilbud og ett gruppetilbud pr barn.  

C. Prioriteringer ved opptak

Alle barn og unge med bosted i Kristiansand har samme prioritet uavhengig av hvor man søker opptak. Dersom tilbudene blir fulltegnet prioriteres søkerne som hovedregel etter søknadsdato og eventuell ansiennitet på venteliste.