Elevavgift 2021/Priser

Bortsett fra enkelte tilbud har kulturskolen elevavgift for deltakerne. Her er elevavgiftene for kulturskolens tilbud i 2021.

A. Elevavgifter pr halvår

Elevavgift – alle tilbud dersom ikke annet er nevnt            
     1 950 

Elevavgift Søgne gamle prestegård, Noden og Finsland skole 
   Vårsemester 2021           1 550 
   Høstsemester 2021         1 700 

Sesam alle undervisningssteder
     1 950 

Tilbud med lav elevavgifts-sats
Pop-kor, bandundervisning på Musikkens hus, teater på Søgne gamle prestegård
     500 

Gratistilbud
     a. Gratis for alle: Mini-pop, jentekor i Vågsbygd
     b. Gratis for instrumentalelever: Band på Søgne gamle prestegård og Noden, strykeorkester
     c. Gratis for instrumentalevelever og korpsmedlemmer: Storband 

Elevavgift, dobbelt spilletime
elever ved TUP og lørdagsskole (inkluderer også lørdagsskoldedeltakelse for elever som har kvalifisert seg til dette.)
     2 750

Leie av instrument
     500

Orkestersamspill, gjesteelever fra andre kommuner
     300

Elevavgiftene er satser for tilbud som har utstrekning hele skoleåret. Kulturskolen gis også mulighet til å gi tilbud av mindre omfang til en lavere deltakeravgift.  


B. Moderasjoner 

Makspris: Hver familie betaler ikke mer enn 5 850 kr pr halvår
Friplass: Dersom familiens samlede inntekt er lavere enn sats satt av kommunedirektøren kan det søkes om friplass. 
Makspris og friplass gjelder for inntil ett enetimetilbud og ett gruppetilbud pr barn.  
 

C. Prioriteringer ved opptak

Alle barn og unge med bosted i Kristiansand har samme prioritet uavhengig av hvor man søker opptak. Dersom tilbudene blir fulltegnet prioriteres søkerne som hovedregel etter søknadsdato og eventuell ansiennitet på venteliste.