Elevavgift 2022/Priser

Bortsett fra enkelte tilbud har kulturskolen elevavgift for deltakerne. Her er elevavgiftene for kulturskolens tilbud i 2022.

A. Elevavgifter pr halvår

Elevavgift – alle tilbud dersom ikke annet er nevnt            
     1 950,- 

Elevavgift Søgne gamle prestegård, Noden, Finsland skole og Langenes skole
   Vårsemester 2022           1 750,- 
   Høstsemester 2022         1 950,- 

Sesam alle undervisningssteder
     1 950,- 

Tilbud med lav elevavgift
Pop-kor, Slagverkensemble fra 8. trinn, bandundervisning på Musikkens hus, teater på Søgne gamle prestegård
     525,- 

Gratistilbud
Gratis for alle: Mini-pop, jentekor i Vågsbygd
Gratis for instrumentalelever: Band på Søgne gamle prestegård og Noden, strykeorkester
Gratis for instrumentalevelever og korpsmedlemmer: Storband 
Gratis for trommesett-elever og korpselever: Slagverkensemble fra 3.-7. trinn.

Elevavgift, tillegg for lørdagsskoledeltakelse i musikk (Talent Sør)
Tillegg for elever ved lørdagsskolen (inkluderer dobbelt spilletime og deltakelse ved lørdagsskolen.)
     1 000,-

Leie av instrument
     525,-

Orkestersamspill, gjesteelever fra andre kommuner
     315,-

Elevavgiftene er satser for tilbud som har utstrekning hele skoleåret. Kulturskolen gir også tilbud av mindre omfang til en lavere deltakeravgift.  


B. Moderasjoner 

Makspris: Hver familie betaler ikke mer enn 5 850,- pr halvår
Friplass: Dersom familiens samlede inntekt er lavere enn 316 620 kr pr år, kan det søkes om friplass. 
Makspris og friplass gjelder for inntil ett enetimetilbud og ett gruppetilbud pr barn.
Fritidsfondet overtar for friplassordning fra høsten 2022. Mer informasjon om fritidsfondet finner du her.

C. Prioriteringer ved opptak

Alle barn og unge med bosted i Kristiansand har samme prioritet uavhengig av hvor man søker opptak. Dersom tilbudene blir fulltegnet prioriteres søkerne som hovedregel etter søknadsdato og eventuell ansiennitet på venteliste.