Priser høsten 2020

Her får du prisene for kulturskolens tilbud høstsemesteret 2020

A. Ordinære elevavgifter


Elevavgift - Enetimer og gruppetilbud (for alle tilbud dersom ikke annet er særskilt nevnt)
   1 900 kr 

Elevavgift – Sesam (alle undervisningssteder)
   1 900 kr 

Elevavgift – Enetimer og gruppetilbud på Søgne gamle prestegård, Langenes, Noden og Finsland
   1 350 kr 

 • Søgne gamle prestegård (alle fag utenom fag som ligger under punkt B og C)
 • Noden – kulturskolens lokaler på Nodeland (alle fag)
 • Langenes skole (pianoundervisning)
 • Finsland skole (pianoundervisning)

B. Tilbud med lav sats

   1 000 kr 

 • Pop-kor på Søgne gamle prestegård og Musikkens hus
 • Bandundervisning på Musikkens hus
 • Teater på Søgne gamle prestegård

   Pop-korene har 50% rabatt dersom man allerede er elev på en annen aktivitet.

C. Gratistilbud

 • Mini-pop (barnekor) på Musikkens hus
 • Jentekor i Vågsbygd
 • Band på Søgne gamle prestegård og Noden (gratis for kulturskolens enetime-elever)
 • Strykeorkester (gratis for kulturskolens enetime-elever)
 • Storband (gratis for kulturskolens enetime-elever og korpsmusikanter)

D. Instrumentleie

   500 kr 

E. Rabattordninger

Makspris pr husstand: Hver familie betaler maksimalt kr 5 700 kr dette semesteret.
Friplass for elever der husstandens samlede nettoinntekt er lavere enn 316 620 kr pr år.
Makspris og friplass gjelder inntil ett enetimetilbud og ett gruppetilbud pr barn.

F. Lørdagsskolen

Fra august 2020 er elevavgiften på Lørdagsskolen 1000,- per semester (2000,- per år). Dette inkluderer også fellesmåltider på samlinger, og faktureres i oktober og februar. 

G. Prioriteringer ved opptak

Alle barn og unge med bosted i Kristiansand har samme prioritet uavhengig av hvor man søker opptak. Dersom tilbudene blir fulltegnet prioriteres søkerne som hovedregel etter søknadsdato og eventuell ansiennitet på venteliste.