Teatergrupper

Liker du å leve deg inn i andres liv og følelser? Bli med å utforske forskjellige univers med en teatergruppe!

Det er gøy å gå på teater. Gjennom forskjellige øvelser og lek øver vi oss blant annet på miming, samarbeid og stemmebruk. Det er stort fokus på spilleglede og mestringsfølelse - her blir alle inkludert!

Vi har én oppsetning i året per gruppe, og stykkene vi setter opp varierer basert på elevenes alder. Det er i dag over 200 barn og ungdom på teaterlinjen ved kulturskolen, i aldersbestemte grupper med 11–15 elever per gruppe.

Nye teaterelever tas imot i alle grupper. Slik får man startet læringen med mer erfarne elever, og vi ser at dette kan gi en positiv progresjon for individuell læring. På teatergruppene er det ingen auditions, så om det er ledig plass er man hjertelig velkommen!

Elevene har 1-1,5 timer undervisning per uke. Frem mot oppsettinger må du påregne ekstra tid til øvelser og undervisning. I løpet av året vil elevene få en personlig og positivt vinklet tilbakemelding, og de eldste elevene får tilbud om individuelle utviklingssamtaler.

I Søgne har vi i tillegg et teatertilbud som jobber mot to forestillinger i året, en før jul og en før sommeren. Vi jobber med ulike deler av teateret, som dans, forskjellige skuespillerteknikker, innøving av tekst og scenisk mot. Gruppene er delt inn i et barneteater og et ungdomsteater.

Vi jobber blant annet med:

  • Teaterlek
  • Miming
  • Improvisasjon
  • Klassisk teater
  • Maskespill
  • Koreografi
  • Stemmebruk
  • Samarbeid og trygghet
  • Øving opp mot forestilling

Aldersgruppe: Kristiansand: fra 3. trinn og ut videregående skole | Søgne: barneteater (3.-7 klasse) og ungdomsteater (fra 8. klasse)
Tid: Musikkens hus og Vågsbygd kultursenter: mandag - torsdag | Søgne: Tirsdag
Lærere: Maria Lied, Mari Kaalaas, Fredrik Jakobsen, Birgitte Lindebø Skeie
Steder: Open mind, Musikkens hus, Vågsbygd kultursenter
Pris: Se priser
Forventninger: Søgne: Opp mot forestillinger må elever forvente å lese på manus og beregne en noe mer intensiv øvingsperiode i forkant av premiere.