Elevavgift 2024/Priser

Bortsett fra enkelte tilbud har kulturskolen elevavgift for deltakerne. Her er elevavgiftene for kulturskolens tilbud i 2024.

A. Elevavgifter pr halvår

Elevavgift – alle tilbud dersom ikke annet er nevnt            
     2 040,- 

Tilbud med lav elevavgift
Pop-kor, Slagverkensemble fra 8. trinn, bandundervisning:

  • 575,-

Storband:

  • Våren 2024:    750,-
  • Høsten 2024:  2040,-

Teater på Søgne skole- og idrettssenter:

  • Våren 2024    1 250,-
  • Høsten 2024  2 040,-

Knuden vokal:

  • Våren 2024:    1 000,-
  • Høsten 2024:  2 040,-

Gratistilbud
Gratis for alle: Mini-pop, Slagverkensemble fra 3.-7. trinn.

Orkestersamspill, gjesteelever fra andre kommuner
     330,-

Elevavgift for alle fagområder Talent Sør:
Tillegg for elever som går på ordinært undervisningstilbud i kulturskolene: 1040,- per semester
Priser for elever som ikke går på kulturskole: 2040,- per semester

Elevavgiftene er satser for tilbud som har utstrekning hele skoleåret. Kulturskolen gir også tilbud av mindre omfang til en lavere deltakeravgift.  

B. Instrumentutleie (pr halvår)

     Instrumentutleie til elever
     575,-

C. Moderasjoner 

Makspris: Hver familie betaler ikke mer enn 6 120,- pr halvår.
Friplass: Tidligere friplassordning har opphørt. Familier med lav inntekt kan søke om støtte til elevplass på kulturskolen gjennom Kristiansand kommunes Fritidsfond. Klikk her for informasjon om kriterier og søknadsskjema.

D. Prioriteringer ved opptak

Alle barn og unge med bosted i Kristiansand har samme prioritet uavhengig av hvor man søker opptak. Dersom tilbudene blir fulltegnet prioriteres søkerne som hovedregel etter søknadsdato og eventuell ansiennitet på venteliste.

 

Utmelding
Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 1. september, og vårsemesteret 1. desember. Overholdes ikke fristen, betraktes semesteret som påbegynt og du må betale full elevavgift.
Send skriftlig utmelding til: post.kulturskolen@kristiansand.kommune.no