Bendik Båtstrand

Fagkoordinator og underviser i: Piano og Lørdagsskolen

906 33 747
E-post

Utdanning:
  • Bachelor i utøvende piano fra Griegakademiet i Bergen.
  • Mastergrad med diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Debutkonsert fra Solistklassen i København 2011. PPU fra Arktisk Universitet i Tromsø.

Kort om meg:

Bendik er Fagkoordinator piano ved Knuden. Han er også lærer i teori og piano på Lørdagsskolen, i tillegg til vanlig pianoundervisning. Han har en omfattende konserterfaring som klassisk pianist.