Lene Dalgård

Fagkoordinator visuell kunst

416 74 175
E-post

Utdanning:
  • Master i kunstfag (UiA)
  • Pedagogikk (UiA)
  • Kunsthistorie grunnfag (UiB)

Kort om meg:

Jeg har allsidig arbeidserfaring og interesser, og er opptatt av å være i læringssonen sammen med både elevene og lærerne.

Jeg søker utvikling gjennom kunstprosjekter som skaper møteplasser mellom mennesker, og åpner opp for samarbeid og nyskaping. Arbeidsmottoet mitt er: «Ikke enklest mulig, men best mulig!»
 


Referanser/prosjekter:

Første fellesprosjekt med elever og lærere fra kulturskolene i Kristiansand, Søgne og Songdalen i samarbeid med SKMU – Sørlandets kunstmuseum: https://www.skmu.no/arrangement/apning-av-kulturskolebarnas-egen-gjerdeloe/

Egen kunstpraksis er allsidig med hovedvekt på installasjoner og stedsrelaterte kunstprosjekter.
Noen eksempler: