Fritidsfond

Fritidsfond er en ordning som gjør det mulig for flere barn og unge opp til 18 år i lavinntektsfamilier å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Familier kan søke om støtte når som helst, hele året.

Fra høsten 2022 tok Kristiansand kommune over den tidligere friplass-ordningen ved Knuden - Kristiansand kulturskole. Dette skjer gjennom fritidsfondet

Hva kan du søke om støtte til? 

  • Kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som skal delta i en organisert fritidsaktivitet.  
  • Enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til den organiserte aktiviteten. 

Maksimalt stønadsbeløp pr år er 10 000 kroner for alle utgifter knyttet til aktiviteten.  

Hvem kan søke? 

Foreldre, foresatte og personer med fullmakt fra foreldre. 

Søknadsfrist og søknadsskjema  

Søknadsprosessen er løpende, og du kan søke om støtte hele året. Støtte fra Fritidsfond utbetales direkte til organisasjon/lag og ikke til familien. 

For mer informasjon og søknadsskjema klikk her!

Trenger du hjelp med søknaden?

Ønsker du å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet kan du dra til et av kommuens innbyggertorg i åpningstiden.