Historisk samarbeidsutvalg

Ge Zheng ble historisk da hun som første elev ble valgt til leder i Samarbeidsutvalget for Knuden denne høsten.

Samarbeidsutvalget består av representanter for elever, foresatte, lærere, det frivillige kulturlivet, skoleverket og politikere samt skoleledelse og andre ansatte. 

Utvalget kan gi råd og uttale seg om alle saker som vedrører skolens drift og innretning. Dette gjelder f.eks. budsjett, elev- og skolevurdering, utstyr og vedlikehold, skolens planer og informasjonsvirksomhet med mer.

I møtet denne uken var blant annet skolesenteret på Tangvall med ny kulturskole oppe til diskusjon. Elevene understreket viktigheten av at de tas med på råd videre i prosessen og dette ble sendt videre til Bystyret.

Samarbeidsutvalget for Knuden – Kristiansand Kulturskole 2020-2022 består av leder Ge Zhang (elev stryk), Tora Skogvoll Brostrøm (elev musikal), Randi Rodt (rep. foresatte), nestleder Anne Margrethe Punsvik Gluch (rep. skoleverket – Vågsbygd VGS), Odd Christian Hagen (utviklingsrådgiver), Audun Ramo (rep. lærere), Petter Benestad (kulturpolitiker (V)) Sjur Høgberg (rektor), Peder Sletfjerding (rep. frivillig kulturliv) og Máni Snær Ruiz Kolbrúnarson (elev gitar).

Har du innspill eller ønsker kontaktinfo på medlemmene så kontakt gjerne utvalgets sekretær Odd Christian Hagen på oc@knuden.no