Anne Risnes Torvik

Sangpedagog

452 52 848
E-post

Underviser i:
Individuell sang

Utdanning:
  • Bachelor i musikk ved Universitetet i Agder/ konservatoriet
  • Klassisk sang hovedinstrument (Adjunkt med videreutdanning)

Kort om meg:

Jeg underviser innenfor både klassisk og rytmisk stilart og jobber til enhver tid med å oppdatere meg på fagfeltet. Det er viktig for meg å kunne gi den beste undervisningen ut ifra hver enkelt elevs forutsetninger og naturlige vokale klang.

Jeg er opptatt av at elevene skal føle mestring og sangglede, at det skal være trygt og godt å komme til sangtimen, at de kan få mulighet til å musisere sammen med andre elever og få venner i kulturskolen. Ellers vektlegges det i undervisningen en sunn, god og komplett sangteknikk.

Vi jobber med støttemuskulaturen, pustens funksjon, klangvariasjoner, dynamikk,  intonasjon, utviklingen av de ulike registrene i stemmen (det dype registeret, mellomregisteret og det lyse registeret) hørelære etc.. Samt tar for oss de ulike musikkgenrene.

Ved siden av å være sanglærer jobber jeg også freelance som sanger. Repertoaret spenner fra viser, folkemusikk, salmer og musikaler, til klassiske "perler", opera og operetter.


Referanser/prosjekter:

De korer for Wenche Myhre lørdag
Sangopptreden
Sangundervisning nytt tilbud fra kulturskolen i Søgne