Brith Helland Hagen

Kunstfaglærer

971 94 646
E-post

Underviser i:
Billedkunst

Utdanning:
  • Master i Authorial Illustration (Falmouth University)
  • Master i Hypermedia Studies (University of Westminster)
  • PPU (HiO, nå OsloMet)
  • Grunnutdanning Illustrasjon og grafisk design (Kunsthøgskolen i Bergen)

Kort om meg:

Jeg er opptatt av lek og kreativitet, og at mine elever skal oppleve trygghet og skaperglede. Jeg blir selv lykkelig av å utvikle meg, så elevene mine får ofte prøve ut nye ting. Foruten å være et kreativt menneske liker jeg å jobbe med tegning, dukker, figurteater, kostymer, masker og 3D-oppgaver i alle slags materialer.


Referanser/prosjekter:

Jobber med silketrykk på Fellesverkstedet Myren Grafikk: www.myrengrafikk.no

Jobber i perioder som utøver i Den Kulturelle Skolesekken. Tegner, lager historier og lager improteater for og med elevene: http://vaf.ksys.no/produksjon/1056774