Musikk - Talent Sør

Talent Sør er et regionalt fordypningsprogram for spesielt interesserte og motiverte elever i musikk, i aldersgruppen 10-19 år.

Talent Sør har som mål å tilby talentfasiliteter på nasjonalt nivå. Det finnes tre program på Talent Sør, og elevene kan delta på flere program samtidig. Talent Sør er et samarbeid mellom kulturskolene i Agder, Universitetet i Agder, og Senter for talentutvikling Barratt Due.

Lørdagsskolen er for alle elever, alle sjangre, alle instrumenter og alle nivåer (ubegrenset plasser). For mer informasjon om Lørdagsskolen, se her.

TUP er for elever på et viderekomment nivå, alle sjangre og alle instrumenter (12 plasser på hver sjanger). For mer informasjon om TUP, se her.

Mestermøtet er for strykere på alle nivåer og foregår to til tre samlinger i semesteret (10-30 plasser). For mer informasjon om Mestermøtet, se her.

Prøvespill 2021

Årets prøvespill på Talent Sør er digitale. Vi ber om at eleven sender inn et videoopptak av seg selv som spiller. Søknadsfrist med innsendt videoopptak er 25. april.
Under finner du søknadsskjemaene til de ulike programmene: