Musikk

Talent Sør

Kulturskolene i Agder, Universitetet i Agder, og Senter for talentutvikling Barratt Due har gått sammen og etablert Talent Sør. Talent Sør har som mål å tilby talentfasiliteter på nasjonalt nivå.

Lørdagsskolen

Lørdagsskolen er Talent Sørs fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk til kulturskoleelevene i Agder. Cirka 14 lørdager i året samles rundt 50 elever fra hele Agder til felles undervisning. Tilbudet passer for barn og unge som har stor interesse og arbeidsvilje, og elevene tas opp gjennom prøvespill.

Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20. I spesielle tilfeller kan alderen fravikes, og strykere kan søke fra det året de fyller 10 år.

Lørdagsskolen tilbys i tillegg til elevenes ordinære kulturskoleundervisning. Eleven får 20 minutter utvidet undervisning med sin hovedinstrumentlærer per uke (dobbeltime), på sin lokale kulturskole. Undervisningen kan i spesielle tilfeller organiseres på andre måter. 

Lørdagssamlingene

Undervisningen foregår i Kilden teater- og konserthus og Knuden, i Kristiansand. Lærerne er tilknyttet kulturskolene i Agder, Universitetet i Agder, og Kristiansand Symfoniorkester. 

Samspill vektlegges sterkt, og alle elevene er til enhver tid knyttet til et ensemble. Det blir også gitt undervisning i musikkteori og hørelære som fast del av lørdagene. Lørdagsskolen holder minst to større offentlige konserter i året, i tillegg til jevnlige huskonserter.

Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Siden Lørdagsskolen i stor grad bygger på samspill, er det avgjørende at alle er tilstede. Dersom det er behov for permisjoner må disse avtales i god tid. Høyt fravær kan føre til at eleven mister elevplassen.

Det er høyere forventninger til hjemmearbeid (øving) enn for ordinære kulturskoleelever.

Kostnad

Fra august 2020 er elevavgiften på Lørdagsskolen 1000,- per semester (2000,- per år). Dette inkluderer også fellesmåltider på samlinger, og faktureres i oktober og februar. Det kan søkes om stipender for å få dekket hele avgiften til Lørdagsskolen. Dette gjøres til kulturskolen søkeren tilhører (der den mottar sin individuelle undervisning), og tildelingen bestemmes lokalt av den enkelte kulturskole.

Søknadsfrist og prøvespill

Søknadsfrist er 15.april hvert år.  Her søker du!

Prøvespill avholdes i Kilden teater- og konserthus noen uker senere, og alle søkere får egen innkalling.

Kontaktperson:

Ingunn Olsen Høgetveit
Talentkoordinator i Agder
Telefon: 909 67 703
E-post: Ingunn.olsen.hogetveit@kristiansand.kommune.no

Lørdagsskolen er et økonomisk og praktisk samarbeid mellom Knuden – Kristiansand kulturskole, Kilden dialog, Norsk kulturskoleråd – Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kulturskole.

Lærere i talentprogrammet:

Elin Kulsvehagen: sang
Randi Birkeland: kammermusikk
Gunn-Hilde Erstad Haugen: band
Ingvild Sæther: teori
Adam Grüchot: orkester
Bård Dahle: klaver og teori
Øyvind Nypan: band
Fredrik Træland: teori

Les mer om Talent Sørs tilbud her: UiAs talentprogram TUP, Barratt Dues talentprogram Talent Norge junior.

Lærere: Bård Dahle, Elin Kulsvehagen, Randi C. P. Birkeland, Øyvind Nypan, Ingunn Olsen Høgetveit