Digital kunst

Syns du det høres spennende ut å kunne lage 3D-tegninger og animasjoner eller tegne og male med iPad?

Digital tegning er et av de nye satsingsområdene i visuell kunst på kulturskolen. Sammen skal vi utforske mulighetene som ligger i digitale medier og utfordre kreativiteten vår på flere områder. Vi jobber mye på iPad med digital penn, og i kombinasjon med grunnleggende analoge teknikker i billedkunstkursene. I tillegg har vi konstruksjonsbasert tegning der vi jobber på PC. Les mer om disse tilbudene i menyen.

Kursplaner er under utvikling. Meld din interesse ved å ta kontakt med avdelingsleder for kunstfag, Lene Dalgård. Hun kan nås på lene@knuden.no eller tlf. 41674175.