Matti Suni

Pianolærer og akkompagnatør

970 61 576
E-post

Underviser i:
Piano

Utdanning:
  • 3-årig faglærerstudium, og 2-årig fordypningsstudium med klaver som hovedinstrument (HIA)

Kort om meg:

Jeg har undervist ved kulturskolen siden 1996. Jeg jobber i tillegg som eurytmipianist ved Steinerskolen i Kristiansand.

Jeg har som mål å gi mine elever et godt praktisk og teoretisk grunnlag de første årene slik at de senere skal kunne utvikle sin interesse for pianospill og musikk i den retning de selv ønsker.