Piano

Vil du lære å spille piano – kulturskolens mest populære instrument?

Piano er et vakkert og veldig universalt instrument, som klinger godt alene, men som også ofte blir brukt sammen med flere andre instrumenter i både band og orkester.

På kulturskolens pianotimer vil du lære å spille piano med basis i klassisk tradisjon, og undervisningen tilpasses ditt nivå, alder og ambisjoner, slik at du får utvikle deg i ønsket tempo. Vi hjelper deg til å utvikle din musikalske interesse og oppleve gleden ved musikkmestring.

I løpet av skoleåret får du tilbud om å spille på både interne og offentlige konserter, slik at du får vist frem hva du har lært. 

Du vil lære:

  • grunnleggende spilleteknikk
  • notelære/teori
  • gehørspill
  • besifringsspill
  • samspill
  • aktiv lytting
  • akkorder og skalaer
  • improvisjasjon
  • grunnleggende musikkteori

Aldersgruppe: I utgangspunktet fra 3. trinn.
Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid. Læreren avtaler tidspunkt med hver enkelt elev.
Lærere: Bård Dahle, Elisabeth Rege, Matti Suni, Åse Bergljot Syvertsen, Martin Andersen, Randi C. P. Birkeland, Jørund Myrmo Schiefloe, Cecilie Halvorsen, Lisa Håland (Permisjon), Thor Magne Vesterhus, Gillian Wilder, Marianne Grødum, Grete Nordstrand, Elisabeth Bryn
Steder: Musikkens hus, Dvergsnes skole, Hellemyr skole, Sjøstrand skole, Vågsbygd kultursenter, Noden, Søgne gamle prestegård, Langenes skole
Pris: Se priser
Forventninger: Elevene må ha tilgang til eget piano eller keyboard hjemme for å kunne øve og få fremgang mellom timene.

Bilder

Video