Ny på kulturskolen?

Velkommen til Knuden - Kristiansand kulturskole! Her kan du lese litt om oss og våre tilbud.

Knuden er en kommunal kulturskole for barn og ungdom fra 4 til 19 år. Vi har tilbud innen de fleste kreative fag og uttrykksformer; dans, musikk, teater, visuell kunst og film og foto. Hos oss kan du oppdage helt nye interesser, utvikle dine kunstneriske ferdigheter og få nye venner! I menyen under "Tilbud" finner du oversikt over alle våre fagtyper. 

Hvor finner du oss?

Vi har undervisningssteder i hele kommunen. Hovedarenaene våre er: Knuden – Silokaia i Kristiansand sentrum, Vågsbygd kultursenter, Søgne gamle prestegård og Noden på Nodeland. I tillegg undervises noen av tilbudene på lokale skoler rundt om i byen. I tillegg undervises noen av tilbudene på lokale skoler rundt om i kommunen.

Priser 2023

A. Elevavgifter pr halvår

Elevavgift – alle tilbud dersom ikke annet er nevnt            
     1 950,- 

Tilbud med lav elevavgift
Pop-kor, Slagverkensemble fra 8. trinn, bandundervisning på Silokaia

550,-

Teater på Søgne skole- og idrettssenter

Våren 2023  525,-

Høsten 2023 975,-

Knuden vokal, bandundervisning på Søgne- skole og idrettssenter, Storband

Våren 2023: 0,-

Høsten 2023: 550,-

Gratistilbud
Gratis for alle: Mini-pop, Slagverkensemble fra 3.-7. trinn.

Elevavgift, tillegg for lørdagsskoledeltakelse i musikk (Talent Sør)
Tillegg for elever ved lørdagsskolen (inkluderer dobbelt spilletime og deltakelse ved lørdagsskolen.)
     1 000,-

Orkestersamspill, gjesteelever fra andre kommuner
     315,-

Elevavgiftene er satser for tilbud som har utstrekning hele skoleåret. Kulturskolen gir også tilbud av mindre omfang til en lavere deltakeravgift.  

For mer informasjon, gratistilbud og moderasjoner, se her. 

Undervisningen
Kulturskolen tilbyr både individuell undervisning og gruppeundervisning.
Gruppeundervisning varer i minimum 30 minutter per uke, mens individuell undervisning varer minimum 20 minutter per uke. Kulturskolen ser mange positive effekter ved å jobbe i grupper, og det er lett for elevene å bli inspirert av hverandre. Derfor vil mange av tilbudene ha en kombinert undervisning.

Som elev får du påvirke hvordan du ønsker at undervisningen skal foregå og hva den skal inneholde. All undervisning er tilrettelagt og vil ta utgangspunkt i ditt nåværende nivå og ambisjoner.

Alle elever vil også få mulighet til å delta på en konsert, forestilling, show eller utstilling minst én gang gjennom året. På denne måten får man vist frem hva man har lært foran et publikum.

Undervisningen foregår i hovedsak etter skoletid, og språket som brukes i undervisningen er norsk.