Sesam

Sesam er et tverrfaglig aktivitetstilbud for barn på 2. trinn i Kristiansand. Det er stort fokus på lek og opplevelser når vi sammen utforsker blant annet musikk, teater, dans og kunst.

På Sesam får elevene oppleve smakebiter av hva kulturskolen har å tilby av uttrykksformer og fag. Gjennom året får de blant annet synge, leke med rytmer, prøve forskjellige instrumenter og lage musikkvideo. De vil også leke teaterleker, lage dukketeaterforestilling og prøve seg på mange spennende visuelle kunstoppgaver hvorav noen stilles ut på utstilling. 

Barna kommer inn på det stedet som er nærmest der de bor. 

Undervisningssted og grupper
På hvert undervisningssted legges det opp til to eller tre grupper med 15 elever i hver gruppe. Det tas forbehold om reduksjon i antall grupper hvis det ikke er tilstrekkelig antall søkere.

Hver gruppe varer i en time og undervisningen skjer i SFO-tiden eller på ettermiddagen. (SFO og Sesam har ingenting med hverandre å gjøre, bortsett fra at Sesam får undervise på skolen i tiden SFO er åpen og SFO informerer de elevene som deltar når det begynner.) Det er to Sesam-lærere med kulturfaglig bakgrunn som jobber sammen på hvert sted.

Under følger en oversikt over hvilke dager de ulike stedene vil ha Sesam-undervisning:
 - Solholmen skole: mandag 2 x grupper
 - Noden: mandag 1 x grupper
 - Vardåsen skole: tirsdag 3 x grupper
 - Nygård skole: tirsdag 2 x grupper
 - Justvik skole: onsdag 2 x grupper
 - Vågsbygd kultursenter: torsdag 3 x grupper
 - Wilds Minne skole: torsdag 3 x grupper

Aldersgruppe: 2. trinn
Tid: Mandag til torsdag i tidsrommet 14.00–18.00
Lærere: Birgitte Lindebø Skeie , Guttorm Strande Syrrist, Christer Prosgaard-Sundstøl, Mette Katrine Raen Stokkan
Steder: Solholmen skole, Vågsbygd kultursenter, Vardåsen skole, Justvik skole, Noden, Nygård skole, Wilds Minne skole
Pris: Se pris

Bilder

Video