Gjermund Holter

Fiolinlærer

930 56 717
E-post

Underviser i:
Bratsj | Suzuki-opplæring på fiolin | Fiolin

Utdanning:
  • Konservatoriet i Stavanger
  • Norges Musikkhøgskole
  • Akademiet i Praha
  • Lektor kompetanse